Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro obce - fungování obecních orgánů od 1. července 2021 (po skončení nouzového stavu)

Nouzový stav skončil uplynutím dne 11. dubna 2021. S ohledem na epidemiologickou situaci však jsou i nadále stanovena určitá omezení prostřednictvím mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Ta jsou vydávána podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů.
 

Jednání obecních orgánů

  • Na jednání zastupitelstva obce se v plné míře uplatní standardní pravidla stanovená zákonem č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (zejm. § 93 zákona o obcích).

  • Současně je nezbytné respektovat mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví[1] upravující nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

  • Současný právní stav nevylučuje na jednání obecních orgánů distanční účast jejich členů či veřejnosti.
     

Fungování obecních úřadů

  • Fungování obecních úřadů platí za standardních podmínek. Případné pokračování v omezené přítomnosti zaměstnanců na pracovišti (např. výkon práce formou tzv. home office) je plně na rozhodnutí jednotlivých obcí (zaměstnavatelů).

  • Z vydaných mimořádných opatření se na fungování obecních úřadů vztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující nošení ochranných prostředků dýchacích cest a usnesení vlády České republiky ze dne 7. 9. 2020, č. 909[2], o doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19.

  

  


Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Praha, 2. července 2021

  

1) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. 6. 2021, č.j.: MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN, dostupné na https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-1-7-2021-do-odvolani/.

2) Blíže viz https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#doporuceni_urady.

  

vytisknout  e-mailem