Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Správní právo, číslo 8/2020

Ročník LIII 

SP8_2020.obalka.jpgOBSAH:

Úvodní slovo redakce      

JUBILEUM
 

LEGISLATIVNÍ PŘÍLOHA č. IV/2020
………………………………………………………..………………………………

LEGISLATIVNÍ PŘÍLOHA
ročník XII, číslo IV/2020


OBSAH:

ZE SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SPRÁVNÍ PRÁVO, číslo 8/2020, ročník LIII
Vydává: Ministerstvo vnitra České republiky, IČO: 00007064
Adresa: Redakce „Správní právo", náměstí Hrdinů 3, PSČ 140 21 Praha 4
telefon: 974 816 466, +420 777 986 964
e-mail:  redakceSP@mvcr.cz
www.mvcr.cz/clanek/spravni-pravo.aspx.

Sazba a tisk: Tiskárna Ministerstva vnitra, s.p.o., Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4
Předplatné a distribuce ČR: Tiskárna MV, s.p.o., Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4,
predplatne@tmv.cz, tel.: 974 887 314, www.tmv.cz
Předplatné a distribuce SR: MediaCall, s.r.o., Vídeňská 546/55, 639 00 Brno,
export@mediacall.cz, tel.: 532 165 165, www.predplatnedozahranici.cz

Správní právo vychází osmkrát ročně. Cena jednoho čísla je 52 Kč a dvojčísla 104 Kč.
Roční předplatné 416 Kč (Cena je uvedena včetně DPH a poštovného)

Registrační značka RM 5008-III/2 č. 2331/1970
ISSN 0139-6005

Dáno do tisku 23.11.2020. Toto číslo vyšlo v Praze dne 23.12.2020.
© Ministerstvo vnitra        


 

vytisknout  e-mailem