Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality

Listopad/prosinec 2020 

Ministerstvo vnitra České republiky
odbor prevence kriminality

Tisková zpráva
listopad/prosinec 2020
 


Pravidelné zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality – listopad/prosinec 2020

Dne 26. listopadu 2020 se, vzhledem k epidemiologické situaci distančně, konalo zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality (RVPPK), které mělo následující program:

  1. Představení Strategie romské integrace na léta 2021 až 2030 – Úřad vlády (Rada vlády pro záležitosti romské menšiny)
  2. Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám – začlenění tématu nové Strategie prevence kriminality – Ministerstvo vnitra, Policie ČR
  3. Výstupy EU projektu Domovník-preventista v sociálně vyloučených lokalitách – Ministerstvo vnitra
  4. Nové metodiky pro práci v sociálně vyloučených lokalitách – monitorování sociálního vyloučení v obcích, participace v sociálním začleňování – Ministerstvo pro místní rozvoj (Agentura pro sociální začleňování)
  5. Preventivní funkce sociální práce na ÚP ČR při řešení hmotné nouze a depistážní činnosti sociálních pracovníků na obci – Ministerstvo práce a sociálních věcí

V úvodu JUDr. Barbořík zkonstatoval, na základě kontroly on line připojených účastníků, že RVPPK je usnášeníschopný. Dále připomněl zpracování odpovědí pro výzkum univerzity ve Warwicku, který byl odeslán na začátku tohoto měsíce, členové obdrželi kopii odpovědí mailem.

V bodu 1 byla Mgr. Jůnovou z Úřadu vlády představena připravovaná Strategii romské integrace pro období 2021-2030, která by měla být vládě předložena ke schválení do konce roku 2020. JUDr. Barbořík uvedl, že je velmi důležité, aby se obě nové strategie (romské integrace a prevence kriminality) vzájemně nedublovaly, ale je nutné, aby se vhodně doplňovaly. Bude rád za podněty pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality ze strany členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny pro tvorbu nové Strategie prevence kriminality.

V bodu 2 Mgr. Dvořák z Ministerstva vnitra ČR představil Strategii pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám pro rok 2020, včetně základních principů policejní činnosti ve vztahu k menšinám, rizikové faktory, priority strategie a rovněž plnění strategie v roce 2020. Po představení nového styčného důstojníka Policejního prezidia ČR pro menšiny, pplk. Mgr. Horského, a jeho vystoupení, doplnil JUDr. Barbořík informaci o prodloužení stávající strategie i do příštího roku s tím, že následně bude tato dosud resortní strategie začleněna pod novou vládní Strategii prevence kriminality.

V bodu 3 představil JUDr. Koníček z Ministerstva vnitra výstupy EU projektu Domovník-preventista v sociálně vyloučených lokalitách. Do projektu se mezi roky 2016-2020 zapojilo 10 měst z 9 krajů a zaměstnáno na pozici DP bylo více než 30 pracovníků. Více o projektu a jeho výstupech na https://www.mvcr.cz/clanek/erdf-operacni-program-zamestnanost-domovnik-preventista.aspx.

V bodu 4 byla Ministerstvem pro místní rozvoj (Odbor pro sociální začleňování) představena Metodika pro posouzení rozsahu sociálního začleňování a Metodika participace obyvatel sociálně vyloučených lokalit.

V bodu 5 Mgr. Zajacová z Ministerstva práce a sociálních věcí představila preventivní funkce sociální práce na ÚP ČR při řešení hmotné nouze a depistážní činnosti sociálních pracovníků na obci. Na dotaz JUDr. Barboříka, týkající se hodnocení sociální práce v praxi s ohledem na počet pracovníků a kvalitu práce, Mgr. Zajacová sdělila mimo jiné, že personální stav je nedostatečný, což se odvíjí od rozpočtových prostředků vyčleněných pro tuto oblast, kdy dlouhodobě je ve státním rozpočtu méně než polovina požadovaného objemu finančních prostředků.

Příští zasedání RVPPK se uskuteční v roce 2021, únoru nebo březnu.

Přílohy:Kontakt:
Odbor prevence kriminality MVČR, opk@mvcr.cz, tel.: +420 974 832 255

vytisknout  e-mailem