Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Správní právo, číslo 5–6/2020

Ročník LIII 

SP5-6-20-obalka.jpgOBSAH:


Úvodní slovo redakce      

                    * * *


DISKUSE:LEGISLATIVNÍ PŘÍLOHA č. III/2020


...........................................................................................................

LEGISLATIVNÍ PŘÍLOHA

ročník XII, číslo III/2020

OBSAH:


KOMENTOVANÁ JUDIKATURA:


ZE SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SPRÁVNÍ PRÁVO, číslo 5-6/2020, ročník LIII
Vydává: Ministerstvo vnitra České republiky, IČO: 00007064
Adresa: Redakce „Správní právo", náměstí Hrdinů 3, PSČ 140 21 Praha 4
telefon: 974 816 466, +420 777 986 964
e-mail:  redakceSP@mvcr.cz
www.mvcr.cz/clanek/spravni-pravo.aspx.

Sazba a tisk: Tiskárna Ministerstva vnitra, s.p.o., Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4 Předplatné
a distribuce ČR: Tiskárna MV, s.p.o., Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4, predplatne@tmv.cz,
tel.: 974 887 314, www.tmv.cz
Předplatné a distribuce SR: MediaCall, s.r.o., Vídeňská 546/55, 639 00 Brno,
export@mediacall.cz, tel.: 532 165 165, www.predplatnedozahranici.cz

Správní právo vychází osmkrát ročně. Cena jednoho čísla je 52 Kč a dvojčísla 104 Kč.
Roční předplatné 416 Kč (Cena je uvedena včetně DPH a poštovného)

Registrační značka RM 5008-III/2 č. 2331/1970
ISSN 0139-6005

Dáno do tisku 7. 7. 2020.  Toto číslo vyšlo v Praze dne 27. 8. 2020.
© Ministerstvo vnitra        


 

vytisknout  e-mailem