Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výsledky 2. kola Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019

Informace Republikového výboru pro prevenci kriminality

o výsledcích 2. kola Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (dále jen „Strategie“; usnesení vlády č. 66/2016) a se souhlasem ministra vnitra bylo dne 25. září 2019 vyhlášeno 2. kolo Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019 (dále jen „PPK“).

Na základě závazku vlády ČR učiněného v programovém prohlášení vlády ČR a kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/20 "Peněžní prostředky státu určené na prevenci kriminality" směřuje podpora 2. kola dotací Programu PK pro rok 2019 na preventivní projekty do nejrizikovějších regionů ČR. Konkrétně 5 nejrizikovějších okresů v ČR dle tabulky rizikovosti, zpracované za rok 2018, sestavované odborem prevence kriminality MV (OPK) každoročně dle indexů kriminality, nezaměstnanosti a tzv. dávek chudoby. Těmito nejrizikovějšími okresy jsou - Karviná, Most, Ostrava - město, Bruntál a Děčín.

Výzva byla zaměřena na podporu investičních dotací, zejména městských kamerových a dohlížecích systémů, inteligentních analytických SW k nim, osvětlení rizikových míst apod., které budou určeny prioritně na problematiku pouliční kriminality, posílení bezpečnosti v souvislosti se sociálním vyloučením a řešení kriminality s přeshraničním dopadem.

Žadatelem o dotaci ve 2. kole Programu PK mohly být pouze obce z výše uvedených okresů ČR.

MV ve 2. kole obdrželo 8 žádostí 7 žadatelů, jeden žadatel svou žádost vzal zpět.

Celkové požadavky na dotaci byly 5.924.000 Kč.

Ministerstvo vnitra disponuje částkou 5.000.000 Kč.

OPK shromáždil žádosti, provedl kontrolu formálních náležitostí, úplnosti a správnosti žádostí. Žádná žádost nevykazovala nedostatky, OPK poskytlo žádosti členům Hodnoticí komise RVPPK. Ti je posuzovali dle Kritérií k hodnocení projektů uvedených v př. č. 8 Zásad.

Dne 25. listopadu 2019 zasedala hodnoticí Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality (Komise), aby žádosti posoudila. Výsledkem bylo doporučení, které dne 28. listopadu 2019 schválil RVPPK. Zápis z jednání i protokol o hlasování - tabulka hlasování jsou uvedeny v příloze.

RVPPK navrhl podpořit projekty o celkové výši dotace v součtu: 4.924.000 Kč.

Stanovisko RVPPK dne 6. 12. 2019 schválil ministr vnitra.

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, 10. prosince 2019

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem