Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Správní právo 5/2019

Ročník LII 

Obálka SP 5_2019.jpg

OBSAH:                               

  • JUDr. Josef Vedral, Ph.D.:

K posledním novelám správního řádu

Z ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ

  • Mgr. Marek Lisý:

Český lex brexit a zajištění pobytových práv Britů v ČR

ZE ZAHRANIČÍ

  • Mgr. Daniel Müller:

Nový italský azylový zákon - první vlaštovka restriktivního přístupu členských států
Evropské unie k žadatelům o mezinárodní ochranu?


RECENZE A ANOTACE:

  • doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.:

KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, 568 s.,
ISBN 978-80-7400-727-9

  • převzato z Wolters Kluwer:

CHAMRÁTHOVÁ, A., HLOUCH, L., KLIKOVÁ, A., SVOBODA, T.: Zákon o veřejném ochránci práv.
Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 204 s., ISBN 978-80-7598-401-2

  • prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.:

JUDIKATURA SDEU

vytisknout  e-mailem