Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 1/2014

Ročník XLVII 

krim_1_14_obalka.jpgZeman, P.
Drogy a kriminalita – komplikovaný vztah se závažnými důsledky.................................1
Drugs and crime – a complicated relation with serious consequences
Drogen und Kriminalität – eine komplizierte Beziehung mit ernsten Folgen

Škop, J.
Prevence počítačového pirátství žáků základních a středních škol................................10
Prevention of computer piracy among primary and secondary school students
Die Vorbeugung der Computerpiraterie bei  Schülern der Grund-und Mittelschulen 

Tomášek, J.
Metodologické aspekty self-reportových studií kriminálního chování..........................31
The methodological aspects of self-report studies of criminal behaviour
Methodologische Aspekte der Self-Report-Studien des kriminellen Verhaltens

Pokorný, L.
K rozlišení zpravodajství a kriminálního zpravodajství..................................................41
On distinguishing between intelligence services and criminal intelligence services
Zur Unterscheidung zwischen der Berichterstattung und der kriminalistischen Berichterstattung

ZE ZAHRANIČÍ
Michálek, A.
Kriminalita a nezamestnanosť..........................................................................................51
Crime and unemployment
Kriminalität und Arbeitslosigkeit

Buttková, J.
Zdroje a zvládanie psychickej záťaže v práci policajtov a hasičov...................................63
The sources and handling of mental health burdens in the work of policemen and firemen
Die Quellen und die Beherrschung der psychischen Belastung in der Arbeit der Polizisten und der Feuerwehrleute

RECENZE
Navrátilová, J.
Trestné právo Európskej únie a jeho vlyv na právny poriadok Slovenskej republiky.....69
Penal law of the European Union and its influence on the legal order in the Slovak Republic
Das Strafrecht der Europäischen Union und sein Einfluss auf die Rechtsordnung in der Slowakischen Republik

Musil, J.
Odposlechy – nová slovenská monografie………………………...............................…..71
Wiretapping - the new Slovak memoir
Telefonüberwachung - die neue slowakische Memoiren

INFORMACE
Zoubek, V.
Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzní disciplíny v kontexte
kontroly kriminality..........................................................................................................74

Criminal law, criminology, security and forensic science disciplines in the context of crime control
Strafrecht, Kriminologie, Sicherheit und Forensik Disziplinen im Rahmen der Verbrechensbekämpfung

Rabinská, I.
Judikatura……………........................................................................................…....…..75
Judicature
Die Judikatur

Stupka, J.
Nové právní předpisy (srpen – listopad 2013)………………………………….......……77
New legal regulations (August to October 2013)
Neue Rechtsvorschriften (August – Oktober2013)

vytisknout  e-mailem