Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 1/2018

Ročník LI 

krim_1_18_obalka.jpgJelínek, J.
Otázky trestní odpovědnosti právnických
osob – poskytovatelů zdravotních služeb...............................................................3

Questions of criminal liability of legal entities – providers of healthcare services
Die Fragen der Strafverantwortung juristischer Personen – im Hinblick auf
medizinische Dienstleister

SVATOŠ, R.
Mládež a extremismus........................................................................................18
Youth and extremism
Die Jugend und der Extremismus

Tamchyna, M.
Psychologická analýza mladých dospělých toxikomanů.........................................34
A psychological analysis of young adult drug users
Psychologische Analyse junger erwachsener Drogensüchtiger 

STRAUS, J.
Pravděpodobnostní závěry znaleckých zkoumání.................................................46
Conclusions on probability in expertise
Wahrscheinlichkeitsschlüsse der Gutachteruntersuchungen

JELÍNEK, J.
Evropský veřejný žalobce v evropském prostoru....................................................59
European Public Prosecutor in the European area
Der Europäische Staatsanwalt im europäischen Raum

RECENZE
KOTLÁN, P.
ZAVRŠNIK, Aleš. Kyberkriminalita. Praha: Wolters Kluwer, 2017.
Právní monografie. ISBN 978-80-7552-758-5......................................................75


Stupka, J.
Nové právní předpisy (říjen – prosinec 2017).......................................................76
New legal regulations (October to December 2017)
Neue Rechtsvorschriften (Oktober – Dezember 2017)

RABINSKÁ, I.
Judikatura.......................................................................................................77
Judicature
Die Judikatur
 

vytisknout  e-mailem