Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

ISSI

Název projektu:
Vybudování Informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE

EU-EFR_IROP_-_MMR.png

Spolufinancování z EU:
Integrovaný regionální operační program (IROP)

Registrační číslo:
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006311

Specifický cíl 3.2:
Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvalitu systémů IKT.

Průběžná výzva č. 26:
eGovernment I.

Projekt řeší potřebu existence centrálního informačního systému veřejné správy obsahujícího data v rozsahu odpovídajícím tématu 6 Veřejné služby a služby veřejné správy přílohy III směrnice INSPIRE (společné prvky sítí veřejných služeb, elektrická síť, síť ropovodů, plynárenská síť a síť na rozvod chemických látek, kanalizační síť, tepelná síť, vodovodní síť, zařízení environmentálního managementu, správní a sociální státní služby (včetně oblasti odpovědnosti a místa poskytování služby) jako například veřejná správa, zařízení civilní ochrany, školy a nemocnice, poskytované orgány veřejné správy nebo soukromými institucemi v rozsahu zahrnutém do oblasti působnosti směrnice INSPIRE) harmonizovaná dle technických požadavků směrnice INSPIRE a disponujícího službami, které mimo jiné budou naplňovat veškeré povinnosti ČR stanovené směrnicí INSPIRE, na národní úrovni detailně popsané ve Strategii implementace INSPIRE, a to pro roli gestora i roli spolugestorů za předmětnou národní datovou sadu INSPIRE. ISSI bude představovat podporu pro spolupracující subjekty v plnění všech jejich povinností vůči INSPIRE včetně harmonizace dat.

Zdroji primárních (neharmonizovaných) dat III/6 pro ISSI jsou:

  • DTM krajů nebo informační systém územně analytických podkladů v gesci MMR pro data o sítích technické infrastruktury
  • tematické resortní datové zdroje popř. resortní informační systémy veřejné správy (MV, MZ, MPSV, MŠMT a MO) pro ostatní data
     

Hlavní cíl projektu:
Cílem projektu Vybudování Informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE (ISSI) je vybudovat centrální informační systém, který bude sloužit k zajištění veškerých povinností Ministerstva vnitra jakožto odpovědného subjektu za národní datovou sadu tématu 6. Veřejné služby a služby veřejné správy přílohy III směrnice INSPIRE, stanovených národní legislativou a v souladu s nařízeními, kterými se provádí směrnice INSPIRE.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

  

vytisknout  e-mailem