Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Avízo - Všechny tři Zlaté buly sicilské a Zlatá bula Karla IV. budou vystaveny společně

Při poslední výměně exponátů na výstavě Labyrintem dějin českých zemí dojde k jedinečnému společnému vystavení všech tří Zlatých bul sicilských a Zlaté buly Karla IV., která Zlaté buly sicilské potvrzuje. 

Nejznámější listina české historie je zahalena mnoha tajemstvími a mýty. Existují celkem tři Zlaté buly sicilské, které Fridrich II. zpečetil 26. září 1212 v Basileji zlatou majestátní sicilskou pečetí. Dvě z nich byly odměnou pro Přemysla Otakara I. za jeho pomoc v boji o říšskou korunu. Třetí byla určena Přemyslovu bratru Jindřichovi, moravskému markraběti.

V první, tedy nejzávažnější listině Fridrich II. potvrdil výsady, které Přemyslovi udělil již v roce 1198 Filip Švábský, ve druhé daroval Fridrich II. Přemyslovi některá panství, ve třetí listině se objevuje záhadné sousloví "Mocran et Mocran".

Na basilejské listiny se po vymření mužské linie Přemyslovců téměř zapomnělo a znovu na ně upozornil až Karel IV., když 7. dubna 1348 Zlatou bulu sicilskou konfirmoval, tedy ji potvrdil další listinou, kterou zpečetil svou zlatou bulou. Konfirmací Zlaté buly sicilské (tento název se začal používat až na přelomu 19. a 20. století) a dalších listin vytvořil jakýsi ústavní základ panovnické moci v českých zemích.

Zajímavostí je, že pečeti v listinách Fridricha II. jsou vždy dva zlaté plíšky naplněné voskem. Zlatá bula u listiny Karla IV. je poctivý kus zlata.

Na výklad o exponátech a na rozhovory bude novinářům k dispozici PhDr. et PhDr. Petr Mareš, Ph.D., z Oddělení fondů samosprávy a státní správy do roku 1848 a církevních institucí 1. oddělení Národního archivu.

Vzhledem k tomu, že se akce koná v prostorách Pražského hradu, je pro účast nezbytné se akreditovat do pátku 1. června 2018 do 18.00 hodin na e-mail press@mvcr.cz. Akreditace musí obsahovat jmenný seznam zúčastněných, případně SPZ pro vjezd do areálu.

Informace pro sdělovací prostředky
Kdy pondělí 4. června 2018
Čas 8.00 hodin - instalace exponátů
Kde Císařská konírna, druhé nádvoří Pražského hradu, Praha 1
Žádost o akreditaci je nutné poslat do 1. června 2018 do 18 hodin.

  

Marika Vitnerová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

  

vytisknout  e-mailem