Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věk kandidáta na kandidátní listině pro volby do zastupitelstev obcí

Obligatorní náležitosti kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí upravuje § 22 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "volební zákon"). Věk kandidáta je jednou z nich. Jako všechny ostatní údaje uvedené na kandidátní listině musí jít o údaj správný, neboť jinak by byl založen důvod pro výzvu zmocněnce ve smyslu § 23 odst. 1 volebního zákona k odstranění závad. K tomu, aby bylo zřejmé, že kandidát splňuje podmínky volitelnosti, slouží institut vlastnoručně podepsaného prohlášení kandidáta podle § 22 odst. 3 volebního zákona s uvedením data narození.

Všichni kandidáti pro volby do zastupitelstev obcí uvedou na kandidátní listině věk ke druhému dni voleb, popřípadě ke dni voleb, konají-li se volby v jednom dni. Pravdivost údajů (náležitostí) kandidátní listiny potvrdí svým podpisem jednak zmocněnec kandidujícího subjektu a v případě kandidatury politické strany, politického hnutí, jejich koalice, nebo sdružení politické strany/politického hnutí a nezávislých kandidátů dále osoba oprávněná jednat jménem těchto politických stran nebo hnutí.

Stanovisko je aktuální ve znění volebního zákona ke dni 4. října 2019.

  

vytisknout  e-mailem