Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Resortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra je nástrojem a návodem k vytváření a posilování protikorupčního klimatu a k řízení rozpoznaných rizik korupce ve všech organizacích a organizačních celcích rezortu. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra je postaven na pěti základních pilířích boje proti korupci:

 1. vytváření a posilování protikorupčního klimatu,
 2. transparentnosti,
 3. řízení korupčních rizik a monitoring kontrol,
 4. postupy při podezření na korupci,
 5. vyhodnocování interního protikorupčního programu.
   

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra byl vydán pokynem ministra vnitra č. 33/2019 ze dne 30. srpna 2019 a vychází z aktuálního znění Rámcového rezortního interního programu schváleného unesením vlády.

V souladu s cíli Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva vnitra, mají zaměstnanci možnost podat oznámení skutečností indikujících podezření na korupční jednání některým z níže uvedených způsobů.

 1. vložit do schránky označené "Schránka pro příjem OZNÁMENÍ podezření na korupci", umístěné v prostorách vstupní haly u recepce areálu Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7,

 2. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7, s tím, že obálka obsahující oznámení bude označena slovy "PROTI KORUPCI",

 3. zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu protikorupci@mvcr.cz,

 4. v  případě, že chcete oznámit podezření ze spáchání jiného protiprávního jednání, než je korupce, je možné podat oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému Ministerstva vnitra.

    

  

vytisknout  e-mailem