Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - prevence kriminality

Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 XXX v České republice

Téma Prevence kriminality
Název dotačního titulu Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 XXX v České republice
Územní zaměření ČR
Termín příjmu žádostí 30. září
Výše alokace 1 880 000 Kč
Oprávnění žadatelé bezúhonné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a které prokazatelně jsou provozovatelem alespoň jedné z evropských krizových či asistenčních linek 116 XXX na území České republiky
Míra dotace Celková výše dotace může přesáhnout 70 % celkového rozpočtu na telekomunikační služby a poplatky. Pokud je služba financována dotacemi a příspěvky z různých státních zdrojů, může souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů služby. Služba může být spolufinancována z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů.
Typy podporovaných aktivit Zajištění fungování evropských krizových či asistenčních linek v ČR a zabezpečení bezplatného volání pro jejich koncové uživatele.
Podmínky přijatelnosti Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 XXX v České republice pro rok 2022 vydané Pokynem ředitele odboru prevence kriminality č. 5/2021.
Web Dotační systém prevence kriminality - program pro nestátní neziskové organizace
Kontakt Ministerstvo vnitra
odbor prevence kriminality
Tel: 974 832 571
Poznámky Zásady poskytování včetně příloh
Přílohy -

  

vytisknout  e-mailem