Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - požární ochrana, IZS

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR

Téma Požární ochrana, integrovaný záchranný systém
Název dotačního programu Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR (dále jen "MV-GŘ HZS ČR")
Územní zaměření celorepublikové
Termín příjmu žádostí 4. dubna 2024
Výše alokace 65 mil. Kč
Oprávnění žadatelé

1. O dotaci na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II [1], může žádat obec (zřizovatel jednotky SDH obce) zařazené v kategorii JPO II dle platného nařízení kraje k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami PO.

2. O dotaci na mzdové výdaje a zákonné pojistné člena - zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru uzavřeném k 1. lednu 2024 podle části druhé "Pracovní poměr" § 36 nebo § 317a zákona č. 262/2006 Sb. a v souladu s § 68 odst. 3 zákona o požární ochraně může žádat obec (zřizovatel jednotky SDH obce) zařazené v kategorii JPO II nebo JPO III dle platného nařízení kraje k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami PO, v případě, že člen - zaměstnanec na kterého obec žádá dotaci:

  1. vykonává službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru dle výše uvedeného k 1. lednu 2024 a

  2. splňuje k 1. lednu 2024 odpovídající odbornou způsobilost podle § 72 odst. 5 písm. a) zákona o požární ochraně a v souladu s § 34 vyhlášky č. 247/2001 Sb., tzn. je držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce v jednotce SDH obce nebo je prokázáno, že je přihlášen do kurzu k získání odborné způsobilosti u vzdělávacího zařízení HZS ČR k výkonu funkce v jednotce SDH obce viz čl. 1 písm. b) výzvy.

Míra dotace dotace
Typy podporovaných aktivit

Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH vybrané obce na:

  1. zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II viz čl. 1 písm. a) výzvy,

  2. mzdové výdaje a zákonné pojistné člena - zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru uzavřeném k 1. lednu 2024 podle části druhé "Pracovní poměr" § 36 nebo § 317a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 262/2006 Sb.") a v souladu s § 68 odst. 3 zákona o požární ochraně. Rozsah pracovního úvazku musí činit nejméně 40 % stanovené týdenní pracovní doby na jedno pracovní místo ve funkci v jednotce SDH obce.

V případě sdíleného pracovního místa na jedno pracovní místo ve funkci v jednotce SDH obce, se pracovní úvazek, který musí činit nejméně 40 % stanovené týdenní pracovní doby, rozdělí mezi 2 a více  členy - zaměstnance  viz čl. 1 písm. b) výzvy.

Podmínky přijatelnosti dle výzvy a zásad
Web https://www.hzscr.cz/jednotky-pozarni-ochrany-dotace-a-granty.aspx
Kontakt Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 2295/26
148 00 Praha 4
Poznámky Žádost o dotaci (dále jen "žádost"), se podává u místně příslušného HZS kraje nejpozději do 4. dubna 2024, a to formou výstupu z Jednotného dotačního portálu (https://isprofin.mfcr.cz/rispf) přičemž tato musí obsahovat přílohy uvedené v čl. 5 odst. 9 výzvy. Pro příjem žádostí je určena datová schránka místně příslušného HZS kraje.

  

[1] § 18 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

  

vytisknout  e-mailem