Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Suchánek, J.: K definičním kritériím pojmu „kriminalistická stopa“

Souhrn (čes., angl., něm.) 

Suchánek, J.
K definičním kritériím pojmu „kriminalistická stopa“
SOUHRN

Autor se ve svém příspěvku zamýšlí nad kritérii, která jsou v současnosti běžně využívána pro odlišení obecných změn v živé a neživé přírodě a vědomí lidí od kriminalistických stop. V této souvislosti analyzuje obsah definicí pojmu „kriminalistická stopa“ tak, jak je uváděn v posledních desetiletích v české i československé kriminalistické literatuře. Dochází k názoru, že by bylo vhodné diskutovat o úpravě některých dílčích části definicí, a to tak, aby výsledná definice jednoznačněji slovně i obsahově formulovala rozdíl mezi obecnou změnou a kriminalistickou stopou. To by se odrazilo i v jednodušší formulaci definice a též v jejím srozumitelnějším uplatnění v pedagogickém procesu. V závěru příspěvku je uvedena možná formulace definice, která je nabídnuta k odborné diskusi.


Suchánek, J.
On the definition criteria for the term “criminalistic evidence”
SUMMARY

In his article, the author considers the criteria, which are currently being commonly used for distinguishing between general changes in animate or inanimate nature and people’s mind from criminalistic evidence. In this context, he analyses the definitions of the term “criminalistic evidence” as mentioned in Czech and Czechoslovak criminalistics literature in the recent decades. He reaches the conclusion that it would be suitable to discuss an adjustment of some partial sections of the definitions, so that the final definition would formulate difference between a general change and criminalistic evidence more clearly in terms of wording as well as content. This would also be reflected in a simpler formulation of the definition as well as in its more intelligible application in the pedagogical process. At the end of the article, a possible formulation of the definition is stated, which is offered for discussion at expert level. 


Suchánek, J.
Zu den Definitionskriterien des Begriffs „Kriminalistische Spur“
ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor denkt in seinem Beitrag über die Kriterien nach, die gegenwärtig zumeist zur Unterscheidung kriminalistischer Spuren von allgemeinen Änderungen in der lebendigen und nicht lebendigen Natur und im Bewusstsein der Menschen genutzt werden. In diesem Zusammenhang analysiert er den Inhalt der Definitionen des Begriffs „kriminalistische Spur“ so, wie er in den letzten Jahrzehnten in der tschechischen und auch der tschechoslowakischen kriminalistischen Literatur vorkommt. Er kommt zu der Meinung, dass es angebracht wäre, eine Diskussion über die Anpassung einiger Teile der Definitionen zu initiieren, damit mit der endgültigen Definition des Begriffs „kriminalistische Spur“ wörtlich und inhaltlich der Unterschied zwischen der allgemeinen Änderung und der kriminalistischen Spur eindeutiger formuliert wird. Dies würde sich ebenfalls in einer einfacheren Formulierung sowie einer verständlicheren Verwendung der Definition im pädagogischen Prozess widerspiegeln. Im abschließenden Teil des Beitrags wird eine mögliche Formulierung der Definition angeführt, die zur Fachdiskussion angeboten wird. 

vytisknout  e-mailem