Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vysílání veřejné služby v kontextu základních práv

JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. 

Shrnutí:

Článek se zabývá lidskoprávními aspekty veřejnoprávního vysílání. Diskusi o racionalitě veřejnoprávního vysílání se autorka snaží posunout o něco dále, když si klade otázku, zda lze z ústavněprávní záruky práva na informace dovodit aktivní povinnost státu zřídit vysílání veřejné služby a garantovat jeho trvalou existenci a tomu odpovídající lidskoprávní nárok jednotlivce na vysílání veřejné služby. Autorka při tom vychází z judikatury Evropského soudu pro lidská práva a rovněž ze série rozhodnutí o vysílání německého Spolkového ústavního soudu (tzv. „Rundfunkentscheidungen“ nebo „Rundfunkurteile“).Public service broadcasting in the light of the human rights – summary:

The article deals with the human rights aspects of public service broadcasting.
The author attempts to move the discussion on the rationality of public service broadcasting a little further, when she deals with the question, whether the constitutional guarantee of right to information comprises also an active duty of the state to establish public service broadcasting and to guarantee its continuous existence and a corresponding individual‘s fundamental right to public service broadcasting. The author draws on case law of the European Court of Human Rights and also series of the German Constitutional Tribunal (so called „Rundfunkentscheidungen“ or „Rundfunkurteile“).

vytisknout  e-mailem