Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Legislativa a metodiky

Základní právní předpisy a metodiky 

Legislativa

Fondy AMIF a ISF zřizuje celkem 6 nařízení (po kliknutí na nařízení bude zobrazen plný text v databázi eur-lex):

Nařízení č. 514/2014 se zkráceně označuje jako tzv. "Horizontální nařízení", jelikož stanovuje základní pravidla pro čerpání z obou fondů. Nařízení č. 513, 515 a 516/2014 se označují jako tzv. "zvláštní nařízení".

Předmětná nařízení byla publikována v Úředním věstníku dne 20. května 2014. Tímto okamžikem vstoupila nařízení v účinnost.

Legislativní rámec kromě nařízení Evropského parlamentu a Rady upravuje také řada prováděcích předpisů. Jedná se jednak o Nařízení Komise v přenesené působnosti a jednak o Prováděcí nařízení Komise.

Pro úplnost zde uvádíme seznam čísel schválených prováděcích předpisů s odkazem na databázi eur-lex:

 • 799/2014 - vzor výroční zprávy o provádění
 • 800/2014 - vzor pro operační podporu a speciální tranzitní schéma
 • 801/2014 - přesídlení
 • 802/2014 - vzor národního programu
 • 1042/2014 - povinnosti a určení odpovědného orgánu a role auditního orgánu
 • 1048/2014 - publicita
 • 1049/2014 - technické vlastnosti pro publicitu
 • 2015/377 - vzor pro platbu ročního zůstatku
 • 2015/378 - schvalování roční účetní závěrky
 • 2015/840 - kontroly prováděné odpovědným orgánem
 • 2015/1973 - Nesrovnalosti - podávání zpráv
 • 2015/1977 - Nesrovnalosti - četnost a formát
 • 2017/207 - monitoring a evaluace
 • 2017/646 - novelizace prováděcího nařízení 2015/378
 • 2020/1019 - novelizace prováděcího nařízení 2015/840

vytisknout  e-mailem