Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Aktuality

Aktuální informace 

Archiv

Rok 2020

 • Odpovědný orgán vydal Metodický dopis č. 16.0 – Přílohy k monitorovacím zprávám o realizaci projektu předkládaným v rámci projektů 28. výzvy AMIF. Metodický dopis a vzory příloh jsou k dispozici zde.

 • Stanovisko odpovědného orgánu NP AMIF a ISF k aktuální situaci (2. října 2020) (pdf, 246 kB)

 • Odpovědný orgán vydal novou verzi strukturovaných formulářů pro předkládání veřejných zakázek ke kontrole. Vzory formulářů jsou k dispozici  zde.

 • Dne 19. srpna 2020 se konal seminář pro žadatele k výzvě AMIF č. 29. Materiály ze semináře jsou k dispozici zde.

 • Dne 6. srpna 2020 byla zveřejněna otevřená výzva AMIF č. 29 zaměřená na informování veřejnosti, právní poradenství a vzdělávání. Seminář pro žadatele se bude konat 19. srpna 2020 v 10:00 na adrese: Kodaňská 1441, 101 00 Praha 10. Účast je nutné potvrdit do 17. srpna 2020 16:00 hod. na e-mail: barbora.vavruskova@mvcr.cz.

 • Dne 5. srpna 2020 se konal seminář pro žadatele k výzvě AMIF č. 28. Materiály ze semináře jsou k dispozici zde.

 • Odpovědný orgán vydal novou verzi Příručky pro žadatele a příjemce s účinností od 1. srpna 2020 a související formuláře pro předkládání veřejných zakázek ke kontrole. Znění Příručky i formulářů je k dispozici zde.

 • Dne 24. července 2020 byla zveřejněna otevřená výzva AMIF č. 28 zaměřená na provoz center pro integraci cizinců na roky 2021 a 2022. Seminář pro žadatele se bude konat 5. srpna 2020 v 10:00 na adrese: Kodaňská 1441, 101 00 Praha 10. Účast je nutné potvrdit do 3. srpna 2020 16:00 hod. na e-mail: pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • Stanovisko odpovědného orgánu NP AMIF a ISF k aktuální situaci  (pdf, 330 kB)
  V Praze dne 18. března 2020.

 • Odpovědný orgán NP AMIF a ISF si je vědom aktuální situace ohledně šíření koronaviru v České republice a souvisejících omezujících opatření vydaných v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky nouzový stav. Během následujících dní vydá odpovědný orgán konkrétní postupy či doporučení pro minimalizaci dopadu na realizaci projektů NP AMIF a ISF.
  V Praze dne 13. března 2020.

 • S účinností od 1. února 2020 jsou občané Spojeného království Velké Británie a Severního Irska považováni za státní příslušníky třetích zemí, splňují tedy definici uvedenou pod bodem e) článku 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 516/2014. Od 1. února 2020 je tedy možné v rámci projektů realizovaných z národního programu Azylového, migračního a integračního fondu podporovat i občany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (nebyla-li výzvou cílová skupina dále omezena).

 • Evropská komise v závěru roku 2019 schválila revize národních programů AMIF a ISF. Jejich nové znění naleznete zde (AMIF) a zde (ISF).

 • Dne 7. ledna 2020 se konal seminář pro žadatele v rámci výzvy AMIF č. 25. Materiály ze semináře jsou k dispozici zde.

 • Po souhlasu monitorovacích výborů Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost byly schváleny roční plány výzev AMIF a ISF na rok 2020. Tyto roční plány jsou k dispozici zde.

Rok 2019

 • Dne 5. prosince 2019 byla zveřejněna otevřená výzva AMIF č. 25 zaměřená na zvyšování interkulturních kompetencí pedagogických pracovníků a zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek. Seminář pro žadatele se bude konat 7. ledna 2020 od 13:00 na adrese: Kodaňská 1441, 101 00 Praha 10. Účast je nutné potvrdit do 6. ledna 2020 14:00 hod na e-mail: pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • Dne 1. 8. 2019 byla vydána nová verze Příručky pro žadatele a příjemce. Znění Příručky je k dispozici zde.

 • Dne 31. 7. 2019 byly vydány aktualizované roční plány výzev AMIF a ISF na rok 2019.

 • Byla vydána aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce. Účinnost 7. vydání je od 15. června 2019. Znění Příručky je k dispozici zde.

 • Evropská komise dne 29. května 2019 schválila revizi národního programu Azylového, migračního a integračního fondu, jeho celé znění naleznete zde.

 • Dne 28. května 2019 byla vyhlášena otevřená výzva pro předkládání žádostí o podporu z NP AMIF č. 23. Výzva se zaměřuje na provoz centra pro integraci cizinců v Ústeckém kraji. Více informací naleznete zde.

 • Dne 9. května 2019 byla po souhlasu monitorovacího výboru Azylového, migračního a integračního fondu schválena aktualizovaná verze ročního plánu výzev NP AMIF na rok 2019. Plán výzev naleznete zde.

 • Dne 7. května 2019 došlo ke změně výzvy AMIF č. 22. Byly provedeny změny v možnostech programového financování u opatření č. 1 a k posunu termínu předložení žádosti a zahájení projektů v rámci všech opatření této výzvy. Nové znění výzvy naleznete zde.  

 • Dne 25. dubna 2019 se konal seminář pro žadatele v rámci výzvy AMIF č. 22. Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde.

 • Dne 18. dubna 2019 došlo k aktualizaci výzvy AMIF č. 22, která sestávala z rozšíření okruhu možných žadatelů a prodloužení termínu odevzdání žádostí o podporu. Nové znění výzvy naleznete zde.

 • Dne 10. dubna 2019 byla vyhlášena otevřená výzva pro předkládání žádostí o podporu z NP AMIF č. 22. Výzva se zaměřuje na oblasti azylu a integrace. Více informací naleznete zde.

 • Dne 7. února 2019 se konal seminář pro žadatele v rámci výzvy AMIF č. 20. Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde.

 • Dne 17. ledna 2019 se konal seminář pro žadatele v rámci výzvy AMIF č. 18. Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde.

 • Dne 15. ledna 2019 byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o podporu z NP AMIF č. 20. Výzva se zaměřuje na podporu provozu integračních center. Více informací naleznete zde.

Rok 2018

 • Dne 14. prosince 2018 byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o podporu z NP AMIF č. 18. Výzva se zaměřuje na podporu dobrovolných návratů. Více informací naleznete zde.

 • Dne 31. července 2018 se konal seminář pro žadatele v rámci výzvy AMIF č. 17. Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde.

 • Dne 13. července 2018 byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o podporu z NP AMIF č. 17. Výzva se zaměřuje na poskytování bezplatné právní pomoci státním příslušníkům třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup či pobyt na území ČR. Více informací naleznete zde.

 • Dne 3. května 2018 se konal seminář pro žadatele v rámci výzvy AMIF č. 16. Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde.

 • Dne 27. dubna 2018 se konal seminář pro žadatele v rámci výzvy AMIF č. 15. Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde.

 • Rádi bychom vás informovali, že byla vydána nová verze Příručky pro žadatele a příjemce (verze č. 4) s datem účinnosti od 1. května 2018. Více informací naleznete zde. Zároveň byl na identické adrese zveřejněn i „Metodický dopis č. 7 – Cílová skupina výzvy AMIF č. 4 a 10“.

 • Dne 20. dubna 2018 byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o podporu z NP AMIF č. 16. Výzva se zaměřuje na vytvoření centra pro integraci cizinců ve Středočeském kraji. Více informací naleznete zde. Seminář pro žadatele v rámci této výzvy se bude konat dne 3. května 2018 v 9:30 v budově MV Letná.

 • Dne 12. dubna 2018 byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o podporu z NP AMIF č. 15. Výzva se zaměřuje na vytvoření informační publikace a navazujících školení pro držitele mezinárodní ochrany. Více informací naleznete zde. Seminář pro žadatele v rámci této výzvy se bude konat dne 27. dubna 2018 v 9:30 v budově MV Letná.

 • Dne 17. ledna 2018 se uskutečnilo společné novoroční setkání určené pro příjemce a odbornou veřejnost, během které byly prezentovány novinky a postup v naplňování národních programů Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost. Prezentace a další materiály z tohoto setkání můžete nalézt zde.

 • Dne 17. ledna se uskuteční společné novoroční setkání určené pro příjemce a odbornou veřejnost, během kterého budou prezentovány novinky a postup v naplňování národních programů Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost. Více informací zde.

Rok 2017

 • Vzhledem ke skutečnosti, že žádná žádost o podporu v rámci výzvy č. 12 neprošla procesem hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, byla dne 21. srpna 2017 vyhlášena nová výzvy č. 13 se stejným opatřením, tj. „Poskytování bezplatné právní pomoci státním příslušníkům třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup či pobyt na území ČR“, více informací naleznete zde

 • Dne 4. července 2017 byla vyhlášena otevřená výzva v rámci NP AMIF č. 12 v rámci specifického cíle 3 Návraty  se zaměřením na poskytování právního poradenství, více informací zde.

 • S účinností od 1. 7. 2017 respektive 3. 7. 2017 byla zveřejněna nová vydání Příručky pro žadatele a příjemce a Postupu pro vyplnění žádosti o podporu, jejich plné znění naleznete zde.

Rok 2016

 • Prezentace ze semináře pro příjemce v rámci výzev č. 6, č. 7 a č. 10 jsou k dispozici zde (pdf, 331 kB) a zde (pdf, 420 kB).

 • Dne 8. 12. 2016 byla v rámci AMIF vyhlášena výzva Evropské komise na opatření v oblasti integrace. Žádosti je možné předložit v termínu od 8. 12. 2016 do  28. 2. 2017. Informace k výzvě naleznete zde.

 • Seminář pro příjemce v rámci výzev č. 6, č. 7 a č. 10 NP AMIF se bude konat dne 12. 12. 2016 od 10:00 na Letné. Účast je nutné potvrdit do 6. 12. 2016 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • Prezentace ze semináře pro příjemce pro výzvy č. 4 a č. 5 NP AMIF zveřejněna zde (pdf, 456 kB).

 • Informační schůzka pro příjemce v rámci výzev č. 4 a č. 5 AMIF se bude konat dne 4. 10. 2016 od 9:00 na Letné. Účast je nutné potvrdit do 30. 9. 2016 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • 13. 9. 2016 - Upozorňujeme, že Evropská komise v rámci programu Právo, rovnost a občanství vyhlásila dvě výzvy zaměřené na ochranu dětí v souvislostí s migrací. Texty výzev naleznete zde a zde.

 • Informační schůzka pro žadatele v rámci Výzvy č. 10 AMIF se bude konat dne 30. 6. 2016 v 9:30 na adrese: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7. Účast je nutné potvrdit do 28. 6. 2016 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • Dne 22. 6. 2016 byla zveřejněna Výzva č. 10 AMIF.

 • Dne 15. 6. 2016 byla provedena změna Výzvy č. 9 AMIF. Nové znění je k dispozici zde (pdf, 451 kB).

 • Informační schůzka pro žadatele v rámci Výzvy č. 9 AMIF se bude konat dne 22. 6. 2016 v 9:30 na adrese: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7. Účast je nutné potvrdit do 20. 6. 2016 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • Dne 13. 6. 2016 byla zveřejněna Výzva č. 9 AMIF.

 • Informační schůzka pro žadatele v rámci Výzvy č. 8 AMIF se bude konat dne 22. 6. 2016 v 9:30 na adrese: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7. Účast je nutné potvrdit do 20. 6. 2016 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • Dne 13. 6. 2016 byla zveřejněna Výzva č. 8 AMIF.

 • Dne 10. 6. 2016 byla provedena změna Výzvy č. 7 AMIF. Nové znění je k dispozici zde (pdf, 522 kB).

 • Informační schůzka pro žadatele v rámci Výzvy č. 7 AMIF se bude konat dne 20. 5. 2016 v 9:30 na adrese: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7. Účast je nutné potvrdit do 17. 5. 2016 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • Dne 13. 5. 2016 byla zveřejněna Výzva č. 7 AMIF.

 • Informační schůzka pro žadatele v rámci Výzvy č. 6 AMIF se bude konat dne 20. 5. 2016 v 9:30 na adrese: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7. Účast je nutné potvrdit do 17. 5. 2016 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • Dne 11. 5. 2016 byla zveřejněna Výzva č. 6 AMIF.

 • Informační schůzka pro žadatele v rámci Výzvy č. 5 AMIF se bude konat dne 20. 5. 2016 v 9:30 na adrese: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7. Účast je nutné potvrdit do 17. 5. 2016 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • Dne 11. 5. 2016 byla zveřejněna Výzva č. 5 AMIF.

 • Dne 29. 4. 2016 byla provedena změna Výzvy č. 4 AMIF. Nové znění je k dispozici zde.

 • Informační schůzka pro žadatele v rámci Výzvy č. 4 AMIF se bude konat dne 27. 4. 2016 v 9:30 na adrese: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7. Účast je nutné potvrdit do 22. 4. 2016 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • Dne 13. 4. 2016 byla zveřejněna Výzva č. 4 AMIF.

 • Dne 29. 3. 2016 byl zveřejněn Roční plán výzev národního programu Azylového, migračního a integračního fondu na rok 2016

 • Informační schůzka pro žadatele v rámci Výzvy č. 3 AMIF se bude konat dne 16. 2. 2016 v 9:00 na Letné. Účast je nutné potvrdit do 12. 2. 2016 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • Byla zveřejněna Výzva č. 3 AMIF

 • Dne 18. ledna 2016 byla provedena změna výzvy č. 2 v rámci NP ISF. Došlo k úpravě časových termínů. Nové znění je k dispozici zde.

 • Dne 7. a 8. ledna 2016 byly vypsány první dvě uzavřené výzvy v rámci NP ISF. Jedná se o výzvy pro Celní správu ČR a Policii ČR. Jejich plné znění můžete nalézt zde a zde.

Rok 2015

 • Dne 18. 12. 2015 byla v rámci AMIF vyhlášena výzva Evropské komise na opatření v oblasti integrace. Žádosti je možné předložit v termínu od 18. 12. 2015 do  29. 2. 2016. Informace k výzvě naleznete zde.

 • Dne 10. prosince 2015 bylo vydáno druhé vydání Příručky pro žadatele a příjemce NP AMIF a ISF a druhé vydání Postupu pro vyplnění žádosti o podporu. Zároveň byly upraveny obecné vzory žádostí o podporu a rozpočtů projektu pro AMIF a ISF. Tyto dokumenty jsou dostupné v části Metodiky.

 • Informační schůzka pro žadatele v rámci Výzvy č. 2 AMIF se bude konat dne 6. 1. 2016 v 9:00 na Letné. Účast je nutné potvrdit do 4. 1. 2016 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • Byla zveřejněna Výzva č. 2 AMIF.

 • Informační schůzka pro příjemce v rámci výzvy č. 1 AMIF se bude konat dne 2. 12. 2015 od 10:00 na Letné. Účast je nutné potvrdit do 30. 11. 2015 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • 17. 7. 2015 - Upozorňujeme, že DG HOME pro ISF - Police vyhlásilo v rámci „Union actions“ dvě výzvy k předkládání projektových žádostí, a sice s následujícím zaměřením:

  • Actions addressing trafficking in human beings;

  • Implementation of the EU CBRN Action Plan, the EU Action Plan on enhancing the security of explosives and the European programme for critical infrastructure protection.
   Více informací lze nalézt zde.

 • Byla zveřejněna Výzva č. 1 AMIF

 • Informační schůzka pro žadatele v rámci Výzvy č. 1 AMIF se bude konat dne 10. 8. 2015 v 10:00 na Letné. Účast je nutné potvrdit do 4. 8. 2015 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • Dne 24. března 2015 schválila Evropská komise národní program Azylového, migračního a integračního fondu.

 • Dne 19. března 2015 schválila Evropská komise národní program Fondu pro vnitřní bezpečnost.

Rok 2014

 • Usnesením vlády České republiky ze dne 15. září 2014 č. 747 bylo Ministerstvo vnitra České republiky ustaveno odpovědným orgánem pro Azylový, migrační a integrační fond a pro Fond pro vnitřní bezpečnost.

 • Funkci auditního orgánu bude na základě výše zmíněného usnesení vykonávat Ministerstvo financí České republiky.

 • Návrhy na specifické akce v rámci Azylového, migračního a integračního fondu

Evropská komise vyzývá členské státy, aby předložily své návrhy na tzv. specifické akce podle čl. 16 nařízení o Azylovém, migračním a integračním fondu (resp. přílohy II předmětného nařízení).

Pro získání bližších informací o hodnocení návrhů na specifické akce vypracovala Evropská komise materiál, jehož součástí je také formulář žádosti o specifickou akci, resp. návrhu na ni (viz přiložené dokumenty pod textem). Termín pro odeslání návrhů byl stanoven na 30. duben 2014. Evropská komise podle předem daných kritérií, a s ohledem na vyčleněné finanční prostředky, posoudí návrhy členských států na specifické akce a rozhodne, které projekty se budou realizovat.

Evropská komise několikrát zdůraznila, že bude dávat přednost akcím, které budou mít zřetelný přeshraniční přesah (nejlépe spolupráce několika států).

Česká republika si po konzultaci s Evropskou komisí zvolila jako svou prioritu vybudování tranzitního centra (tj. specifická akce 1). Nicméně stále je otevřená možnost pro další případné návrhy na specifické akce.

Máte-li návrhy na specifické akce, které by měla Česká republika realizovat, vyplňte prosím formulář v anglickém jazyce v přiloženém dokumentu a zašlete ho do 22. dubna 2014 na adresu solidarita@mvcr.cz.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 o Azylovém, migračním a integračním fondu (pdf, 984 kB)
Informace o specifických akcích (pdf, 285 kB)
Formulář specifické akce (docx, 35 kB)

vytisknout  e-mailem