Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Aktuality

Aktuální informace 

 1. Aktuální informace
 2. Archiv

Aktuální informace

 •  Dne 19. května 2022 se konal seminář pro žadatele k výzvě AMIF č. 31. Materiály ze semináře jsou k dispozici zde.

 • S účinností od 16. května 2022 vydal odpovědný orgán NP AMIF a ISF novou verzi Příručky pro žadatele a příjemce (11. vydání). Souhrnný přehled změn oproti předchozí verzi je evidován v kap. 28. Znění Příručky je k dispozici zde.

 • Dne 3. května 2022 byla zveřejněna otevřená výzva AMIF č. 31 jejímž cílem je zřízení a/nebo provoz center na podporu integrace cizinců. Seminář pro žadatele se uskuteční dne 19. května 2022 od 10:00 prostřednictvím videokonference. Účast je nutné potvrdit do 16. května 2022 16:00 hod na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz. Link pro připojení bude zaslán registrovaným účastníkům dne 17. května 2022.

 • Evropská unie dne 6. dubna 2022 vydala Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/585, kterým se mění nařízení (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí, nařízení (EU) č. 516/2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, a nařízení (EU) 2021/1147, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond.
  Nařízení je jednou z mnoha reakcí EK na migrační vlnu vyvolanou invazí vojsk Ruské federace na území Ukrajiny. Zásadním aspektem nařízení je prodloužení období způsobilosti fondů v oblasti vnitřních věcí o jeden rok s cílem umožnit co nejvyšší využití dostupné alokace v programovém období 2014-2020, u které by jinak hrozilo její nevyčerpání. Dále došlo ke změně nařízení týkajícího se období 2021-2027 (nařízení 2021/1147), která přidává do zdrojů fondu příspěvky členských států a jiných veřejných či soukromých dárců ve formě účelově vázaných příjmů dle článku 21 odst. 5 Nařízení EP a Rady 2018/1046.

 • Evropská unie dne 15. července 2021 vydala sadu tří nařízení zřizující fondy v oblasti vnitřních věcí:
  • ​Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU a RADY (EU) 2021 / 1147 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond;
  • Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU a RADY (EU) 2021/1149 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost; a
  • Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU a RADY (EU) 2021/1148 ze dne 7. července 2021, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky.

ČR bude skrze Operační programy financovat opatření v rámci azylové a migrační politiky skrze Operační program Azylového, migračního a integračního fondu (OP AMIF), v rámci boje proti závažným a přeshraničním druhům kriminality skrze Operační program Fondu pro vnitřní bezpečnost (OP FVB) a v rámci ochrany schengenských hranic skrze Operační program Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (OP NSHV). Během programového období 2021–2027 bude v rámci těchto programů pro ČR k dispozici bezmála 3,5 miliardy korun.
Předpoklad vyhlášení prvních výzev OP AMIF, OP FVB a OP NSHV je v průběhu prvního pololetí roku 2022.

Texty nařízení jsou zveřejněny zde:

 • AMIF
 • FVB
 • NSHV.
   
 • S účinností od 15. dubna 2021 vydal odpovědný orgán NP AMIF a ISF novou verzi Příručky pro žadatele a příjemce (10. vydání). Souhrnný přehled změn oproti předchozí verzi je evidován v kap. 28. Znění Příručky je k dispozici zde.

 • Upozorňujeme, že stanovisko odpovědného orgánu k realizaci projektů v průběhu pandemie covid-19 č. j. MV-50188-7/SFV-2020, vydané dne 2. října 2020, bylo vydáno bez návaznosti na platnost nouzového stavu a platí do odvolání. Koncem nouzového stavu dne 11. dubna 2021 tedy nedochází ke konci platnosti tohoto stanoviska. O odvolání tohoto stanoviska v současné chvíli neuvažujeme.
  V Praze dne 9. dubna 2021

vytisknout  e-mailem