Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Organizovaný zločin v očích veřejnosti

Háková, L. 

Organizovaný zločin v očích veřejnosti
SOUHRN
Výzkumy veřejného mínění ukazují, že veřejnost považuje organizovaný zločin za závažný problém. Nejen, že o jeho výskytu v České republice respondenti nepochybují, ale dokonce jej pravidelně řadí mezi nejpalčivější problémy současné společnosti. Tento příspěvek vychází z výsledků výzkumu realizovaného Institutem pro kriminologii a sociální prevenci v roce 2013 a věnuje se tomu, jakým způsobem veřejnost organizovaný zločin vnímá, kde vidí jeho největší rizika, jakou má představu o jeho aktérech a činnostech a co si myslí o okolnostech, které mohou k výskytu organizovaného zločinu ve společnosti přispívat.
 
 
Organised crime as viewed by the public
SUMMARY
Public opinion survey show that the public considers organised crime a serious problem. Not only do the respondents not doubt its occurrence in the Czech Republic, but they even regularly include it among the most pressing problems in current society. This article is based on the results of a survey carried out by the Institute of Criminology and Social Prevention in the year 2013 and focuses on how the public views organised crime, where it sees its greatest risks, what idea it has about its players and activities and what the public thinks about the circumstances, which may contribute to the occurrence of organised crime in society.
 
 
Das organisierte Verbrechen in Augen der Öffentlichkeit
ZUSAMMENFASSUNG
Die Meinungsumfragen zeigen, dass die Öffentlichkeit das organisierte Verbrechen für ein ernstes Problem hält. Nicht nur, dass die Befragen die Existenz der organisierten Kriminalität nicht anzweifeln, sie zählen sie in der Regel zu den brennendsten Problemen der jetzigen Gesellschaft. Der Beitrag geht von den Ergebnissen einer Umfrage aus, die das Institut für Kriminologie und soziale Prävention 2013 durchgeführt hat und widmet sich dem Thema, wie die Öffentlichkeit die organisierte Kriminalität wahrnimmt, wo sie ihre größten Risiken sieht, welche Vorstellung sie von ihren Akteuren und deren Tätigkeit hat und was sie über die Umstände denkt, die zur Existenz des organisierten Verbrechens führen können.

vytisknout  e-mailem