Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Centrální registr zbraní

Centrální registr zbraní je informační systém určený pro zpracovávání informací, které policie zpracovává v souvislosti s výkonem agendy zbraní a střeliva (s výjimkou informací o provozovaných střelnicích a nalezené nevybuchlé munici nebo výbušninách).

Zásadním přínosem Centrálního registru zbraní je vedení informací o zbraních v držení podnikatelů v oboru zbraní a střeliva (držitelů zbrojních licencí), které nejsou registrovány (není na ně vydán průkaz zbraně). Informace o těchto zbraních byly do doby spuštění Centrálního registru zbraní uchovávány pouze v evidenčních knihách každého konkrétního podnikatele v oboru zbraní a střeliva. Česká republika tímto způsobem naplňuje rovněž čl. 4 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2021/555, který požaduje po členských státech zřízení a údržbu počítačového systému evidence údajů, centralizovaného nebo decentralizovaného, který oprávněným orgánům zajistí přístup k systémům evidence údajů, v nichž je zaznamenána každá civilní střelná.

Smyslem Centrálního registru zbraní je rovněž snížení administrativní zátěže podnikatelů v oboru zbraní a střeliva. Dochází ke sloučení povinnosti vést evidenční knihy a oznamovat převod zbraně na držitele zbrojního průkazu, které jsou nadále plněny on-line, umožňuje přímé elektronické podávání žádostí a hlášení přepravy zbraní a střeliva atd.

Zapisovat údaje do Centrálního registru zbraní o zbraních je povinen držitel zbrojní licence o zbraních kategorie A, A-I, B, C, nebo C-I, na které nemá vydán průkaz zbraně, a o střelivu do takových zbraní, jsou-li určeny k výkonu podnikatelské činnosti [§ 2 odst. 2 písm. d) zákona o zbraních]. Jiné zbraně, které tento držitel zbrojní licence drží, nebo držitelé zbrojních licencí, kteří nejsou podnikateli, mohou tyto osoby dobrovolně vést v Centrálním registru zbraní na základě žádosti (§ 39a odst. 1 a § 73a odst. 5 zákona o zbraních). Povinnost vést samostatnou (listinnou nebo elektronickou) záznamní knihu v takovém případě odpadá.

Bližší informace lze nalézt na informační stránce Centrálního registru zbraní.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 21. července 2021

  

vytisknout  e-mailem