Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zaměstnanecká karta

English English

Informace pro držitele víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelené karty

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelená karta již nebudou vydávány.

Držitelé dlouhodobého víza za účelem zaměstnání

Před uplynutím platnosti dlouhodobého víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání požádejte na pracovišti Ministerstva vnitra o zaměstnaneckou kartu. Žádost o vydání zaměstnanecké karty můžete podat nejpozději před uplynutím doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů.  Nežádejte již krajskou pobočku Úřadu práce ČR o prodloužení doby platnosti Vašeho povolení k zaměstnání, nepatříte-li mezi cizince, kteří jsou povinni ho i nadále mít, tj. pro něž zaměstnanecká karta funguje v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty).

Pokud patříte mezi cizince, kteří jsou povinni i nadále mít povolení k zaměstnání, tj. pro něž zaměstnanecká karta funguje v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty), požádejte o tento typ zaměstnanecké karty.

Pokud mezi tyto cizince nepatříte, požádejte o zaměstnaneckou kartu v duálním režimu postupem a za podmínek uvedených v sekci Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu cizincem, který na území ČR pobývá v rámci dlouhodobého víza za jiným účelem než zaměstnání a získal povolení k zaměstnání, ve kterém hodlá pokračovat v rámci zaměstnanecké karty.

Pokud sice nepatříte mezi cizince, kteří jsou povinni i nadále mít povolení k zaměstnání, tj. pro něž zaměstnanecká karta funguje v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty), ale přesto Vám ještě bylo povolení k zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce ČR vydáno, protože jste o jeho vydání nebo prodloužení požádal před účinností novely zákona o pobytu cizinců, toto povolení k zaměstnání zůstává platné a můžete požádat o zaměstnaneckou kartu v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty).

Držitelé povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání

Jste-li držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, požádejte o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu, který vám v případě splnění zákonných podmínek bude prodloužen formou zaměstnanecké karty. Nežádejte již krajskou pobočku Úřadu práce ČR o prodloužení doby platnosti vašeho povolení k zaměstnání, nepatříte-li mezi cizince, kteří jsou povinni ho i nadále mít, tj. pro něž zaměstnanecká karta funguje v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty).

Žádost o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání formou zaměstnanecké karty můžete podat nejdříve 120 dnů před skončením platnosti povolení k dlouhodobému pobytu a nejpozději v poslední den platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání.

Připadne-li poslední den platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na den pracovního klidu (sobota, neděle, svátek), posledním den, kdy můžete žádost podat, je nejbližší PŘEDCHÁZEJÍCÍ pracovní den.  V případě, kdy konec lhůty připadá na pracovní den, který není úředním dnem (pátek), lze žádost o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podat ještě v poslední den této lhůty k poštovní přepravě.

V případě, že podání žádosti ve lhůtě zabrání důvody na vaší vůli nezávislé, jste oprávněn tuto žádost podat do 5 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. V odůvodněných případech můžete žádost podat i dříve než 120 dnů před uplynutím platnosti oprávnění. Důvody pro pozdější podání žádosti a pro dřívější podání žádosti jste povinen ministerstvu sdělit nejpozději při podání žádosti a na jeho výzvu tyto důvody prokázat.

Pokud sice nepatříte mezi cizince, kteří jsou povinni i nadále mít povolení k zaměstnání, tj. pro něž zaměstnanecká karta funguje v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty), ale přesto Vám ještě bylo povolení k zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce ČR vydáno, protože jste o jeho vydání nebo prodloužení požádal před účinností novely zákona o pobytu cizinců, toto povolení k zaměstnání zůstává platné a můžete požádat o prodloužení o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání formou zaměstnanecké karty v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty).

Držitelé zelené karty

Platná zelená karta se ke dni zavedení zaměstnaneckých karet v ČR automaticky začíná považovat za zaměstnaneckou kartu a zůstává nadále v platnosti až do data uvedeného na této kartě.


Odbor azylové a migrační politiky, 26. ledna 2024

vytisknout  e-mailem