Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pro veřejnost

Síť PEGAS je hromadná radiokomunikační síť integrovaného záchranného systému ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Síť PEGAS slouží v drtivé většině pro komunikaci tzv. základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) – hasiči, policie, zdravotničtí záchranáři. Slouží i k dalším účelům, např. pro krizové řízení.
 
Stožár vysílačeStožár vysílače
Od veřejných mobilních telefonních sítí se síť PEGAS významně liší poskytovanými funkcemi a tedy i použitými technologiemi. Hovory a datové přenosy jsou v síti PEGAS po celé trase zašifrovány (zabezpečeny proti odposlouchávání a rušení), síť PEGAS umožňuje speciální funkce pro složky IZS (např. skupinové komunikace, nahlížení do registrů policie, automatické hlášení poloh hlídek aj.). Oproti komerčním sítím je síť PEGAS rychlejší při sestavování hovorů, je zabezpečena proti výpadkům a přetížení volajícími při přírodních katastrofách, umožňuje přímé spojení radiostanic bez zprostředkování základnovou stanicí („vysílačem“) atd.
 
Síť PEGAS je založena na digitální technologii standardu Tetrapol (původně Matracom 9600), který byl od počátku v 80. letech vyvíjen ve Francii přímo pro potřeby policie a dalších státních složek.
 
Stejně jako veřejné sítě, i síť PEGAS se na straně provozovatele skládá ze základnových stanic (cca 220 „vysílačů“, které se skládají z hardware o 8, 12 nebo 16 kanálech ve stavební buňce či budově, ze stožáru, z antény a z jejich propojení; více než 80 % stožárů síť PEGAS sdílí s komerčními sítěmi), dále z bezdrátových a optických spojů (vlastních a cizích), ústředen (přepínačů), pomocných technologických zařízení a softwaru.
 
Uživatelé používají radiostanice (radioterminály), kterých je více než 29 tisíc, z toho cca 98,5 % je u složek IZS.


 
 
Zpět na rozcestník PEGAS

 

vytisknout  e-mailem