Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Správní právo, číslo 1-2 / 2014

XLVII 

OBSAH:
Obálka SP 1-2 / 2014
 
 
 
SEMINÁŘ K NOVÉMU ZÁKONU O PŘESTUPCÍCH:
 
 • Mgr. Jiří K a u c k ý:
Úvodem
 
 • Mgr. Věra O n d r a č k o v á:
Nová právní úprava odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – vybrané otázky
 
 • prof. JUDr. Petr P r ů c h a, CSc.:
K pojetí správněprávní odpovědnosti a správního trestání
 
 • doc. JUDr. Pavel M a t e s, CSc.:
Analogie ve správním právu, kdy ano a kdy ne
 
 • JUDr. Pavel Z á ř e c k ý, CSc.:
K problematice správního trestání
 
 • doc. JUDr. Tomáš G ř i v n a, Ph.D.:
Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu)
 
 • JUDr. Ing. Josef S t a š a, CSc.:
Hranice správní odpovědnosti
 
 • doc. JUDr. Helena P r á š k o v á, CSc.:
Nový zákon o přestupcích a zvláštní část trestního práva správního
 
 • doc. JUDr. Martin K o p e c k ý:
K některým otázkám postavení obviněného v přestupkovém řízení
 
 • JUDr. Josef V e d r a l, Ph.D.:
K některým procesním otázkám nové právní úpravy správního trestání
 
DISKUSE:
 
 • Mgr. Jan P o t m ě š i l:
Poznámky k věcnému záměru nového zákona o přestupcích
 
 • prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.:
Vzpomínka na Vladimíra Mikule

 

vytisknout  e-mailem