Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Reakce na tiskovou zprávu Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR a NESEHNUTÍ zveřejněnou dne 14. 11. 2013 na www.blisty.cz

Dne 14. 11. 2013 byla na stránce www.blisty.cz zveřejněna tisková zpráva Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR a NESEHNUTÍ týkající se připravované transpozice směrnice 2011/98/EU o jednotném povolení. Tisková zpráva obviňuje mimo jiné Ministerstvo vnitra ze snahy o vykořisťování cizinců ze třetích zemí tím, že jim odepírá účast ve veřejném zdravotním pojištění a přiznání práva na podporu v nezaměstnanosti, a to špatnou transpozicí směrnice 2011/98/EU. S ohledem na text této zprávy považuje Ministerstvo vnitra za nutné vyjádřit se k jejímu obsahu, neboť informace v ní obsažené považuje za zavádějící a nepřesné.
 
Především je nutné zdůraznit, že Ministerstvo vnitra zpracovalo návrh zákona v úzké spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, a přestože je Ministerstvo vnitra předkladatelem návrhu zákona, nejsou otázky spojené s přístupem cizinců k dávkám v nezaměstnanosti nebo do systému veřejného zdravotního pojištění v jeho kompetenci. Proto ani jako předkladatel návrhu nemůže určovat příslušným resortům, jak mají či nemají upravit právní předpisy, které jsou plně v jejich gesci. Ve vztahu k těmto otázkám hrálo tedy Ministerstvo vnitra i v rámci meziresortního připomínkového řízení pouze roli moderátora mezi věcnými gestory těchto problematik (Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví) a připomínkovými místy, která uplatnila zásadní připomínku v této věci (zmocněnkyně vlády pro lidská práva a veřejný ochránce práv).
 
Přesto Ministerstvo vnitra jako předkladatel návrhu zákona uvádí, že návrh zákona byl již projednán komisemi Legislativní rady vlády a ze stanoviska paní předsedkyně Legislativní rady vlády jednoznačně vyplývá, že návrh zákona je slučitelný s právem EU.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations
 

vytisknout  e-mailem