Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Členství v okrskové volební komisi

Problematiku členství v okrskové volební komisi ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky upravuje ustanovení § 14e zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o volbách do Parlamentu"). Podle odstavce 2 shora citovaného ustanovení může být členem okrskové volební komise státní občan České republiky,

  1. který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
  2. u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 2 a
  3. který není kandidátem pro volby do Parlamentu České republiky.
     

Na základě ustanovení § 14c písm. c) zákona o volbách do Parlamentu, stanoví starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 30 dnů přede dnem voleb (tj. dne 25. září 2013) minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 5, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná. Minimální počet členů okrskové volební komise stanovený starostou je závazný a nelze jej po jeho stanovení v souladu s § 14c písm. c) zákona o volbách do Parlamentu rozšiřovat.

Delegovat do okrskové volební komise jednoho člena a jednoho náhradníka (v případě předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději dne 10. října 2013) může podle § 14e odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek.

Pouze není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle § 14c písm. c) zákona o volbách do Parlamentu, jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta (§ 14e odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu).

Občanům, kteří mají zájem být v okrskové volební komisi a nejsou delegováni politickou stranou, politickým hnutím nebo koalicí, doporučujeme, aby se obrátili na příslušný obecní úřad, který si tvoří rezervu na členy, které bude případně starosta jmenovat do okrskových volebních komisí.

  

vytisknout  e-mailem