Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyplácení odměn členům okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí

Nejvyšší správní soud dne 19. února 2013 rozhodl o posledních třech volebních stížnostech. Celkem obdržel 109 návrhů týkajících se volby prezidenta republiky; 64 z nich odmítl pro opožděnost nebo z jiného důvodu (např. neodstranění vad návrhu), 24 se zabýval meritorně a zamítl je. U zbývajících se nejednalo o volební stížnosti ve smyslu zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky).
 
Vzhledem k tomu, že návrhy na neplatnost volby prezidenta republiky Nejvyšší správní soud zamítl, končí činnost okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise v souladu s ustanovením § 58 odst. 2 zákona o volbě prezidenta republiky dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu.
 
V řízení ve věcech volebních rozhoduje Nejvyšší správní soud usnesením, které v plném znění doručuje účastníkům řízení a zároveň jej vyvěšuje na úřední desce. Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení (§ 93 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů).
 
Ode dne 20. února 2013 tedy začíná běžet 30 denní lhůta pro vyplacení odměn členům okrskových volebních komisí obecními úřady a členům zvláštních okrskových volebních komisí zastupitelskými úřady.

vytisknout  e-mailem