Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Legitimace spotřebitelských organizací k účastenství ve správních řízeních ve věcech zdržení se protiprávního jednání vůči spotřebiteli

MUDr. Jan Vavrečka, Mgr. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. 

Shrnutí:
 
Směrnice 2009/22/ES oprávnila tzv. spotřebitelské organizace k podáním směřujícím vůči soudům a orgánům veřejné správy v rozsahu dosažení ukončení zdržení se proti­právního jednání vůči spotřebiteli. Do právního řádu ČR však byla směrnice provedena způsobem, v jehož důsledku dnes není těmto organizacím přiznáváno právo na účasten­ství ve správních řízeních, ale pouze podávání soudních žalob v dané věci. Cílem článku je objasnění kontextu této problematiky, analýza rozsahu oprávnění, které bylo založeno spotřebitelským organizacím právem EU
a konfrontace formulovaných závěrů s platným právem ČR a běžnými standardy správní praxe u nás.
 
 
Capacity of consumer organisations to participate in administrative procedures – summary:
 
Directive 2009/22/EC gave so-called consumer organisations rights to file motions to the courts and public administration bodies in order to achieve termination of unlawful conduct against a consumer. But, due to the transposition
of this Directive into legal order of the Czech Republic these organisations have no right to participate in administrative procedures, they may only bring actions
to the courts in relevant cases. The Article aims at clarifying of the context of this issue, analysis of the scope of the right that has been esta­blished by EU law in favour
of consumer organisations and confrontation of conclusions with Czech law in force and common administrative standards in the Czech Republic.

vytisknout  e-mailem