Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Telekomunikační spojení

Ministerstvo vnitra dosud při volbách zajišťovalo provoz jednotného systému telekomunikačního spojení na území České republiky tak, že centrálně uzavíralo smlouvu o zabezpečení telekomunikačního spojení do všech volebních místností. To způsobovalo, že obecní úřady byly nuceny s velkým předstihem nahlašovat umístění volebních místností. Problémy vznikaly také v případech, kdy obecní úřady měly uzavřeny smlouvy o využívání telefonů a telefonních linek s jinými operátory.

Proto se jako účinnější řešení jeví, aby si obce telefonní spojení zajistily podle místních podmínek ve volebních místnostech samy. Nově navrhované řešení bude rovněž operativnější a méně náročné. S účinností od 27. 6. 2012 tedy platí následující:

  1. Obecní úřad zajistí telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a telefonní číslo nahlásí nejpozději do 9 dnů přede dnem voleb pověřenému obecnímu úřadu.

  2. Pověřený obecní úřad sestaví přehled o telefonním spojení ve svém volebním obvodu z podkladů obecních úřadů, zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup a nejpozději do 4 dnů přede dnem voleb pro volby do Evropského parlamentu, Poslanecké sněmovny, zastupitelstev krajů a obcí a zašle jej krajskému úřadu a pro volby do Senátu pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu.

  3. Krajský úřad (resp. ve volbách do Senátu pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu) sestaví přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje (resp. v obvodu volebního obvodu ve volbách do Senátu) z podkladů pověřených obecních úřadů, a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.
     

Telefonní spojení do volebních místností bude zveřejněno na webových stránkách příslušných úřadů a bude tedy přístupné i pro veřejnost, která v dosavadním systému neměla telefonní čísla k dispozici. Jednotlivým obcím budou na telefonní spojení v době voleb poskytnuty v rámci účelově určených prostředků finanční prostředky. Ministerstvo financí zohlední tuto změnu při novelizaci směrnice, kterou se upravuje postup volebních orgánů při financování voleb.

  

vytisknout  e-mailem