Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stanovení průzkumného řízení a příspěvek dotčené obci podle atomového zákona

JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D., LL.M.  

Shrnutí:

Příspěvek se věnuje aktuální novele atomového zákona, která zavádí systém finanční kompenzace ve vztahu k obcím, jejichž katastrální území je dotčeno průzkumným územím pro účely geologických prací pro pozdější zvláštní zásahy do zemské kůry (ukládání radioaktivních odpadů v podzemních geologických formacích). Tato finanční kompenzace má být přiznána ex offo Správou úložišť radioaktivních odpadů, která je organizační jednotkou státu, podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. Předmětem příspěvku je nejenom analýza pozitivní právní úpravy v této oblasti, ale i kritické zamyšlení se nad tím, jestli je varianta, kterou zákonodárce zvolil, koncepční ve srovnání s existujícími instituty veřejného práva.

Establishing an „exploratory area“ and financial compensation to the concer¬ned municipality according to the Nuclear Energy Act – summary:

The Article deals with the most recent amendment of the Nuclear Energy Act, which introduces a system of financial compensation in relation to those municipalities, which are affected by the establishing of an „exploratory area“ in their cadastre. Establishing of the „exploratory area“ enables to conduct geological works, related to the preparation of the later radioactive waste disposal in underground geological formations. Such a financial compensation is to be granted ex offo by the Radioactive Waste Repository Authority, which is an organisa¬tional unit of the Ministry of Industry and Trade. The paper deals not only with the description of the new legal framework, but also contains its critical analysis and its comparison with other similar models, already existing under the public law of the Czech Republic.
 

vytisknout  e-mailem