Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

8. kolo soutěže Svět očima dětí (2011)

Vyhlášení 8. kola soutěže

Cíl projektu:
Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.

Cílové skupiny (děti ve věkovém rozpětí 5–16 let):

  •  děti mateřských škol – oddělení předškolních dětí
  •  děti prvního a druhého stupně základních škol 
  • děti z dětských domovů
  • děti ze specializovaných škol
  • děti ze středisek volnočasových aktivit …

Záštita:
Záštitu nad projektem převzal ministr vnitra Jan Kubice.

Partnerství:
Partnerem soutěže se stalo Národní centrum bezpečnějšího internetu

Národní centrum bezpečnějšího internetuNárodní centrum bezpečnějšího internetuVýzkumy online chování provedené Národním centrem bezpečnějšího internetu (pdf, 897 kB) ukazují, že lze dosáhnout pozitivního posunu ve vnímaní nebezpečnosti jevů na internetu, pokud se jim věnuje dostatečná a trvalá pozornost. Proto považujeme zařazení tématu rizik spojených s nahodilými známostmi prostřednictvím online technologií za důležité. Pro prevenci a další zlepšování činnosti Národního centra bezpečnějšího internetu je nesmírně důležitá znalost názorů dětí. Ve spolupráci s pořadatelem soutěže MVČR proto vypisujeme zvláštní cenu pro literární příspěvky dětí, které nejpoutavěji vylíčí dobrý nebo špatný příhodu/příběh svůj nebo svých známých, přátel, kamarádů, který zažili s cizím člověkem na internetu.

Soutěžní kategorie pro cílové skupiny dětí:
Zaslaná soutěžní díla budou hodnocena ve čtyřech soutěžních kategoriích u každého ze dvou soutěžních témat v každé věkové kategorii:

  • Výtvarná (např. kresba, malba, koláž, trojrozměrná díla, fotografie)
  • Literární (např. vlastní úvaha, báseň, pohádka, povídka)
  • Audiovizuální (např. vytvoření záznamu divadelního představení, šotu, krátkého filmu)

Soutěžní témata:

Kategorie Soutěžní témata
1. kategorie: MŠ a 1. stupeň ZŠ 1. IZS očima dětí
2. Bezpečně do školy i ze školy
2. kategorie: 2. stupeň ZŠ 1. Nevěř cizím lidem
2. Korupce
Zvláštní cena partnera Nevěř cizím lidem na internetu

Partnery soutěže jsou Muzeum policie a Národní muzeum, které vyhlášeným finalistům nabídnou prohlídky svých expozic zdarma.

vytisknout  e-mailem