Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

13. zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality konaného dne 21. listopadu 2011

13. zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality (dále jen „PS“) se konalo 21. listopadu 2011 v sídle Hospodářské komory ČR (HK) v Praze 9. Zúčastnili se ho členové PS, kterými jsou pracovníci odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra (OPK), představitelé Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA), České asociace bezpečnostních manažérů (ČABM), Českého klubu bezpečnostních služeb, o. s. (ČKBS), Komory podniků komerční bezpečnosti ČR (KPKB ČR), Cechu mechanických zámkových systémů (Cech MZS) a Městské policie Praha (MP Praha). Záštitu nad jednáním převzal Cech mechanických zámkových systémů (CMZS). 

Přítomné uvítala předsedkyně PS Mgr. Jitka Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra (OPK) a dále jednání moderoval JUDr. Tomáš Koníček z OPK.
 
Úvodního slova se ujal Ing. Václav Nepraš, člen představenstva HK a prezident AGA, který představil Hospodářskou komoru ČR (HK) zejména ve vztahu k oborům ostrahy objektů, detektivní činnosti a ochrany majetku a osob. Zdůraznil, že HK podporuje zavádění prevence kriminality do praxe.
 
V dalším vystoupení představil Mgr. Vladimír Rambousek Český klub bezpečnostních služeb, o. s. ČKBS se zabývá informováním a výměnou zkušeností mezi zainteresovanými subjekty, dále odborným poradenstvím a vzděláváním. Ve své činnosti se snaží směrem ke klientům (především podnikatelským subjektům) prosazovat zásad prevence. ČKBS byl na tomto jednání přijat za řádného člena Poradního sboru a prezident ČKBS přivítal, že se budou moci podílet na realizaci jednotlivých preventivních projektů či opatření.
 
V následujícím příspěvku hovořila ředitelka OPK Mgr. Gjuričová o aktuální situaci v sociálně vyloučených lokalitách, které v poslední době opakovaně navštívila, a pojmenovala naléhavé problémy, které trápí obyvatele především severních Čech. Jsou jimi především nezaměstnanost, chudoba, nevzdělanost, závislost na drogách či gamblerství, finanční negramotnost a lichva. Všechny tyto aspekty vedou k nárůstu trestné činnosti.
 
Dále shrnula činnost odboru v uplynulých letech a představila návrh nové Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015. Filosofie nové strategie vychází ze zkušeností získaných v minulém období, z aktuálních problémů společnosti a bezpečností situace v republice. V nové strategii dojde ke zrušení dosavadní úrovně prevence kriminality tvořené páteřní sítí měst nad 25 tis. obyvatel, pozornost se zaměří na menší města a obce s velkými bezpečnostními riziky. Důraz je kladen na analytickou práci Policie ČR, posílení role obecní a městské policie. Podporovány budou zejména multioborové komplexní projekty, které přesně popíší problém a označí lokalitu, ve které budou realizovány. Pozornost bude zaměřena na projekty situační prevence včetně nových typů softwarů, které dokážou mapovat aktuální rizikové oblasti a bezpečnostní situaci (zejména přestupky, trestnou činnost, nezaměstnanost, sociálně vyloučené lokality, dávky hmotné nouze). V jejich rámci budou podporovány především městské policie. V této souvislosti byl představen další preventivní projekt OPK „Mapy kriminality“, který je také součástí nově strategie.
 
Členy PS zaujala i další informace ředitelky OPK o „Programu prevence kriminality a extremismu – Úsvit“ a jeho nejvýznamnějším projektu „Asistent prevence kriminality.“ V současné době je u MP zaměstnáno 104 asistentů. OPK zahájil také realizaci tříletého projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského strukturálního fondu (OP LZZ ESF), který je též zaměřen na asistenty prevence kriminality.  Ředitelka OPK se na přítomné zástupce profesních bezpečnostních organizací obrátila s prosbou o spolupráci při dalším zajišťování zaměstnání pro asistenty, kterým skončí pracovní poměr s ukončením projektu APK. Příležitost by mohli dostat např. v bezpečnostních agenturách, při ochraně státních a samosprávných institucí, jako informační pracovníci apod. V diskusi členové PS hovořili o možných komplikacích v této záležitosti a o nutnosti novelizace Zákona 179/2006 Sb. o bezpečnostních službách. Předpokladem vyřešení případných problémů by mělo být užší jednání odborníků v prvním pololetí příštího roku se zaměřením na téma „zaměstnávání lidí ze sociálně vyloučených lokalit“.
 
Dále se ředitelka Gjuričová zmínila o další novince ve strategii prevence kriminality pro následující období. Je jím plánovaný internetový zpravodaj „Prevence do každé rodiny“, jehož vznik předpokládá vytvoření a provoz samostatného internetového portálu prevence kriminality. Zde bude velký prostor pro sdílení dobré praxe či relevantních bezpečnostních rad a opatření k legální ochraně majetku a osob. Pí. ředitelka nabídla všem členům PS možnost publikování jejich příspěvků a vyzvala je k úzké spolupráci.
 
V další části jednání shrnul Ing. Dufek projekt „Rok zabezpečení vozidel“ (doc, 33 kB) a informoval o jeho pozitivním hodnocení veřejností. Vyzvedl především plodnou spolupráci MV a Policie ČR při společných akcích, zalitoval malé aktivity České asociace pojišťoven a jejího podílu na projektu. Po dalším projednání se všemi zapojenými partnery se uvažuje o pokračování projektu i v dalším období, vydané informační brožurky by mohly být například zveřejněny na novém internetovém portálu OPK.
 
V předposledním příspěvku představili zástupci Cechu mechanických zámkových systémů Ing. Fráz a T. Pospíšil projekt  „Bezpečná země“. Cílem projektu CMZS je zvýšit povědomí veřejnosti o opatřeních situační prevence při ochraně majetku a bezpečí občanů. Zdůraznili, že základem situačních opatření jsou právě mechanické zábranné systémy. Jejich funkci má projekt vyzdvihnout a podpořit, čímž podpoří také řemeslnou činnost. Zástupci CMZS nabídli ostatním členům PS spolupráci na projektu, ke které se členové po rozsáhlé diskusi kladně vyjádřili, a po dalších jednáních s Cechem MZS se budou na realizaci projektu aktivně podílet (prezentace projektu, pdf, 1,1 MB). Mgr. Gjuričová konstatovala, že navržený projekt OPK vítá jako vhodnou iniciativu, která má své opodstatnění i v návrhu nové Strategie. PS doporučuje preventivní projekt k realizaci.
 
Na závěr v živé diskusi hovořili přítomní o dalším směřování aktivit Poradního sboru. Příští zasedání PS se uskuteční v prvním pololetí roku 2012 a záštitu nad ním převzal Český klub bezpečnostních služeb, o.s.
 
Odbor prevence kriminality MV, Mgr. Květa Dočkalová a JUDr. Tomáš Koníček

vytisknout  e-mailem