Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prevence kriminality na regionální a lokální úrovni

Metodiky, doporučení a krajské koncepce prevence kriminality 

Výzkum postojů občanů k prevenci kriminality 2020

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra nechal zpracovat reprezentativní výzkum veřejného mínění zaměřený na postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky.

Výzkum s názvem „Názory a postoje obyvatel na otázky spojené s problematikou kriminality a její prevencí“ provedla na základě výběrového řízení firma ppm factum research s.r.o., se sídlem v Praze. V srpnu 2020 proběhl sběr dat a v září 2020 byla vytvořena zpráva, která má dvě části. Dotazováno bylo 3 045 obyvatel ČR, dotazování probíhalo v každém ze 14 krajů včetně hlavního města Prahy. Odpovědi byly dále tříděny také dle pohlaví, věku či vzdělání.

Dotazník připravilo Ministerstvo vnitra (odbor prevence kriminality) ve spolupráci se členy Republikového výboru pro prevenci kriminality. Partnerem realizovaného výzkumu je Institut pro kriminologii a sociální prevenci (výzkumné pracoviště Ministerstva spravedlnosti), který také provede podrobnou interpretaci získaných dat a výsledek předá k využití Ministerstvu vnitra a vrcholnému meziresortnímu poradnímu orgánu Republikovému výboru pro prevenci kriminality.

Zjištění průzkumu byla rozdělena do 5 kapitol: 1. Prevence kriminality, 2. Vlivy na kriminalitu, 3. Vnímání a hodnocení policie, 4. Občané a kriminalita, 5. Postoje k vybraným tématům.

Průzkum byl realizován v rámci plnění úkolů Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 a byl realizován celkem 4 krát, a to v letech 2017-2020. V letech 2017 a 2020 proběhlo velké dotazníkové šetření, v letech 2018 a 2019 byla realizována menší omnibusová šetření. Závěry v roce 2020 obsahují srovnání a ukázky trendů za celé 4leté období.

Podrobnější informace naleznete v hlavních zjištěních (pdf, 1 MB) a ve zprávě z průzkumu (pdf, 2 MB).

Informace o zjištěních v jednotlivých krajích naleznete v krajských zprávách:


Výzkumy postojů občanů k prevenci kriminality 


Odbor prevence kriminality, 18. srpna 2023

vytisknout  e-mailem