Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příjezd do ČR, povinnosti a délka pobytu

 1. Podmínky vstupu a základní povinnosti po vstupu na území ČR
 2. Bilaterální bezvízové dohody sjednané Českou republikou před vstupem do Schengenu

English English

Bilaterální bezvízové dohody sjednané Českou republikou před vstupem do Schengenu

Pravidla pro krátkodobé pobyty (vstup, pobyt, vízovou povinnost, osvobození od vízové povinnosti, i postupy a podmínky týkající se udělování krátkodobých víz) jsou až na výjimky stanovena evropskou legislativou. Krátkodobým pobytem je pobyt v max. délce 90 dní v jakémkoli 180 denním období, kterým se rozumí období 180 dnů bezprostředně předcházející každému dni pobytu (pozn. délka pobytu je určována podle vstupních a výstupních razítek vyznačených na hraničním přechodu do příslušného cestovního dokladu). Evropská legislativa dále stanovuje seznam těch zemí, jejichž občané pro tento krátkodobý pobyt na území členských států schengenského prostoru nemusejí disponovat vízem.

Podrobné informace o krátkodobých pobytech v rámci schengenského prostoru naleznete zde.

Další možností krátkodobého bezvízového pobytu na území České republiky je pobyt na základě bilaterální bezvízové dohody. Schengenská prováděcí úmluva ponechává členským státům možnost i nadále uplatňovat bilaterální bezvízové dohody uzavřené členskými státy před tím, než se staly součástí schengenského prostoru; v případě ČR se jedná o dohody uzavřené před 21. prosincem 2007 (tyto výjimky jsou zachována jen pro ty třetí země, které jsou bezvízové pro krátkodobé pobyty). Bilaterální dohody byly uzavřeny mezi Českou republikou a konkrétním třetím státem, uplatňování těchto dohod se proto vztahuje pouze na území České republiky.

V praxi se uplatňování těchto dohod týká zejména možnosti pobývat na území České republiky i v případě, že již byla vyčerpána max. doba pobytu v rámci schengenského prostoru (90/180). Délka tohoto pobytu "navíc" se pak odvíjí od konkrétního znění těchto dohod následovně (A, B, C):

 1. Maximální doba bezvízového pobytu 3 měsíce na území České republiky

  Krátkodobý pobyt v rámci schengenského prostoru je vymezen max. délkou 90 dnů v jakémkoli 180denním období. Nad rámec pravidla 90/180 mohou občané níže uvedených třetích zemí pobývat bez víza v České republice po max. dobu 3 měsíců. Protože se jedná o pobyt nad rámec max. doby pobytu stanovené pro schengenský prostor, je nutné posoudit možnosti vycestování/přicestování do ČR. V období po vyčerpání max. doby pobytu 90/180 je nutné využít přímý letecký spoj do cílové destinace nebo s přestupem mimo schengenský prostor nebo vycestovat / přicestovat přes území členského státu, který má s danou třetí zemí sjednanou bilaterální bezvízovou dohodu a stále ji nad rámec schengenských pravidel uplatňuje.

  Do této kategorie spadají tyto třetí země:

  Argentina
  Chile
  Izrael
  Korejská republika
  Kostarika
  Malajsie
  Uruguay

 2. Maximální doba bezvízového pobytu 30 dnů na území České republiky

  Obdobně jako v případech uvedených v sekci A), ale s jinou max. délkou pobytu. Na základě bilaterální bezvízové dohody mezi Českou republikou a Singapurem, mohou občané Singapuru pobývat max. 30 dnů na území ČR nad rámec schengenského pravidla 90/180.

 3. Maximální doba pobytu 3 měsíce v 6měsíčním období v schengenském prostoru

  Co se týče pobytu na území ČR nad rámec schengenského pravidla 90/180 neposkytují bilaterální dohody občanům níže uvedených třetích zemí v principu žádná zvýhodnění. Podle ustanovení těchto dohod se totiž do pobytu na území České republiky započítává i doba strávená na území ostatních členských států (tzv. schengenská klauzule).

  Do této kategorie spadají tyto třetí země:

  Guatemala
  Honduras
  Mexiko
  Nikaragua
  Panama
  Paraguay
   

Poznámka k různě stanoveným maximálním dobám pobytu

Výše uvedený přehled obsahuje několik různě stanovených maximálních dob pobytu (v měsících či dnech). Maximální délka pobytu závisí na konkrétním textu dohody, která vychází z  právní úpravy platné v době jejího sjednání.
 

Bilaterální bezvízové dohody pro držitele diplomatických, služebních a speciálních pasů

Ve výše uvedeném přehledu bilaterálních bezvízových dohod mezi Českou republikou a třetími zeměmi jsou uvedeny pouze dohody týkající se držitelů běžných cestovních pasů. Bezvízový vstup může být ale vázán přímo na určitý typ cestovního dokladu, konkrétně - diplomatický, služební nebo zvláštní pas. Maximální doba pobytu je stanovena bilaterální dohodou. Zde naleznete přehled výjimek z vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty vázané na tyto speciální typy cestovních dokladů (xls, 53 kB).

  

Odbor azylové a migrační politiky, 30. listopadu 2020

vytisknout  e-mailem