Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hlášení změn

  1. Změna bydliště
  2. Změna cestovního dokladu / dokladu totožnosti
  3. Změna údajů v průkazu
  4. Ztráta či odcizení cestovního dokladu / dokladu totožnosti či průkazu

English English

Ztráta či odcizení cestovního dokladu / dokladu totožnosti či průkazu

Žádost o nový průkaz z důvodu ztráty či poškození cestovního dokladu / dokladu totožnosti či průkazu

Ztratí-li cizinec nebo je-li mu odcizen cestovní doklad/doklad totožnosti, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit policii.

Ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení dokladu vydaného ministerstvem podle zákona č. 326/1999 Sb. je cizinec povinen ohlásit do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato událost nastala; nastala-li tato událost na území ČR, ohlásí ji na pracovišti MV ČR, nastala-li tato událost v zahraničí, ohlásí ji zastupitelskému úřadu. Obdobně je cizinec povinen ohlásit nález nebo získání průkazu, jehož ztrátu nebo odcizení dříve ohlásil.

Při ohlášení ztráty průkazu o povolení k pobytu pracovník MV ČR vydá cizinci potvrzení o hlášení ztráty.

MV ČR vydá nový průkaz o povolení k pobytu náhradou za průkaz ztracený, zničený, poškozený nebo odcizený na základě žádosti cizince podané na příslušném tiskopisu.

K žádosti o vydání nového průkazu o povolení k pobytu cizinec doloží:

Podání žádosti o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený podléhá správnímu poplatku ve výši 300 Kč. Tento poplatek je nutno uhradit prostřednictvím kolkových známek, které je možné zakoupit např. na pobočkách České pošty, s. p.

K převzetí nového průkazu bude cizinec vyzván (písemně či telefonicky), resp. v případě dokladů obsahujících biometrické prvky bude cizinec vyzván, aby se dostavil na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání nového průkazu a následně i k jeho převzetí.

Nový průkaz o povolení k pobytu bude obsahovat stejné údaje jako průkaz předchozí, včetně doby platnosti, pokud nebyly současně ohlášeny změny, které je třeba promítnout do nového průkazu, nebo nejsou splněny podmínky pro prodloužení platnosti průkazu.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 11. srpna 2022

vytisknout  e-mailem