Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Změny od května 2011: biometrické údaje v průkazech o povolení k pobytu pro cizince z třetích zemí

Na těchto stránkách jsou zveřejněny informace související se změnou ohledně biometrických údajů v průkazech o povolení k pobytu pro cizince z třetích zemí. Tuto změnu přinesla novela zákona o pobytu cizinců a je platná od května roku 2011. Informace se netýká občanů EU ani jejich rodinných příslušníků. Nevztahuje se ani na občany třetích zemí pobývající v ČR na základě dlouhodobého víza a nežádající o vydání povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu. 

Často kladené otázky

Mohu pořízení biometrických údajů odmítnout?

Nemůžete, sejmutí biometrických údajů je povinné pro všechny občany třetích zemí (s výjimkou rodinných příslušníků občanů EU), kterým je vydáván v souvislosti s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu průkaz o povolení k pobytu (§ 103 písm. k).

V jakých případech se biometrické údaje nepořizují?

Za určitých okolností se nepořizuje zobrazení otisků prstů – pokud to není možné z důvodů anatomických nebo fyziologických změn, popř. zdravotního postižení prstů rukou. V takovém případě se vydává průkaz o povolení k pobytu obsahující pouze biometrické údaje o zobrazení obličeje (§ 117a).

Jaká jsou pravidla u dětí?

U dětí mladších 6 let se pořizuje pouze zobrazení obličeje.

Můj dříve vydaný průkaz o povolení k pobytu neobsahuje biometrické údaje – jsem povinen/povinna si požádat o vydání nového průkazu?

Váš dosavadní průkaz zůstává platný po dobu v něm uvedenou. Biometrický průkaz obdržíte v souvislosti s:

  • prodloužením platnosti povolení k dlouhodobému pobytu (žádost jste povinen/povinna podat nejdříve 90 a nejpozději 14 dnů před uplynutím platnosti povolení) nebo
  • prodloužením platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu (žádost jste povinen/povinna podat ve lhůtě 90 dnů před uplynutím platnosti průkazu) nebo
  • v případě potřeby vydání nového průkazu o povolení k pobytu (např. v souvislosti se změnou některého z údajů uvedených v dosavadním průkazu)

Co se stane s mými biometrickými údaji?

Vaše biometrické údaje pořízené v souvislosti s vydáním průkazu o povolení k pobytu jsou uloženy v nosiči dat umístěném v průkazu o povolení k pobytu a zároveň jsou evidovány v informačním systému cizinců. Uchování dat se řídí pravidly pro ochranu osobních údajů, data jsou smazána 60 dnů po skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu (§ 160 odst. 7).

Mohu zkontrolovat funkčnost nosiče dat?

Ano, máte právo požádat ministerstvo o ověření funkčnosti nosiče dat. Pokud se prokáže nefunkčnost z důvodů vámi nezaviněných, máte právo na bezplatné vydání nového průkazu (§ 117a).

Uvedené informace, včetně odkazů na konkrétní §, slouží k základní orientaci v zákoně o pobytu cizinců na území ČR v platném znění (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

More information in English here.

vytisknout  e-mailem