Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Změny od května 2011: biometrické údaje v průkazech o povolení k pobytu pro cizince z třetích zemí

Na těchto stránkách jsou zveřejněny informace související se změnou ohledně biometrických údajů v průkazech o povolení k pobytu pro cizince z třetích zemí. Tuto změnu přinesla novela zákona o pobytu cizinců a je platná od května roku 2011. Informace se netýká občanů EU ani jejich rodinných příslušníků. Nevztahuje se ani na občany třetích zemí pobývající v ČR na základě dlouhodobého víza a nežádající o vydání povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu. 

Doklad o povolení k pobytu státních příslušníků třetích zemí s biometrickými prvky - ePKP

I. Co je ePKP

Doklad o povolení k pobytu státních příslušníků třetích zemí s biometrickými prvky - ePKP se vydává cizincům s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky. Tento doklad:

  • prokazuje totožnost držitele;
  • osvědčuje druh povoleného pobytu (právní status) a v případě dlouhodobého pobytu i dobu povoleného pobytu;
  • spolu s platným cestovním dokladem umožňuje držiteli za podmínek stanovených schengenskými předisy pobyt i na území ostatních schengenských států.

 

II. Důvody zavedení ePKP

 

● Od roku 2002 byl v rámci EU připravován nový jednotný vzor dokladu o povolení k pobytu vydávaný členskými státy státním příslušníkům třetích zemí, který by obsahoval biometrické identifikátory (tj. údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů). Výsledkem bylo vydání

 

  Nařízení Rady (ES) č. 380/2008 ze dne 18. dubna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí; toto nařízení stanovuje členským státům EU povinnost vydávat tento jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí a stanovuje bezpečnostní prvky a biometrické identifikátory.

 

● Jednotný vzor povolení k pobytu musí obsahovat všechny nezbytné informace a splňovat velmi vysoké technické požadavky zejména v souvislosti s ochranou proti padělání a pozměňování.

 

● Dodržením vysokých standardů bude možné předcházet nedovolenému přistěhovalectví a nedovolenému pobytu a účinně bojovat proti těmto jevům.

 

  V České republice byl první doklad o povolení k pobytu obsahující biometrické identifikátory vydán 4. července 2011.

 

 

III. Základní technický popis dokladu

 

 Technický popis dokladu

 

Jedná se o polykarbonátovou kartu typu ID 1 o rozměru 54,0±0,75 mm  x  85,6±0,75 mm. Formát, barevné provedení a ochranné prvky jsou jednoznačně dány technickými specifikacemi. K personalizaci dokladu budou sloužit jednotlivá pole pro uvádění údajů k osobě a typu dokladu.
 

V těle dokladu je obsažen nosič elektronických údajů, bezkontaktní čip.

 

PŘEDNÍ STRANA DOKLADU

 

● Pole č. 1:
Název dokladu – text „POVOLENÍ K POBYTU“

● Pole č. 2:
Číslo dokladu – devět numerických znaků v reliéfním provedení

● Pole č. 3.1:

Příjmení a jméno – příjmení a jméno držitele průkazu, velkými písmeny v reliéfním provedení

 

● Pole č. 4.2:

Platnost do – den skončení platnosti dokladu ve formátu DD.MM.RRRR v reliéfním provedení

 

● Pole č. 5.3:

Místo a datum vydání – název pracoviště MV ČR (velkými písmeny), které pořídilo biometrické údaje a doklad předalo, datum vydání dokladu ve formátu DD.MM.RRRR

 

● Pole č. 6.4:

Druh povolení – název druhu povolení k pobytu v českém a anglickém jazyce

                        „TRVALÝ POBYT/PERMANENT RESIDENCE“

                        „DLOUHODOBÝ POBYT/LONG-TERM RESIDENCE“

                        „ZELENÁ KARTA-A/GREEN CARD-A“

                        „ZELENÁ KARTA-B/GREEN CARD-B“

                        „ZELENÁ KARTA-C/GREEN CARD-C“

                        „MODRÁ KARTA EU/BLUE CARD EU“

                        „AZYL/REFUGEE STATUS“

                        „DOPLŇKOVÁ OCHRANA/SUBSIDIARY PROTECTION“

Na druhém řádku tohoto pole je uveden příslušný druh pobytu kódem příslušné zpřesňující podkategorie, na tomto řádku může být rovněž kromě kódu uveden text „REZIDENT-ES“

 

● Pole č. 7.5-9:

Poznámky – toto pole je tvořeno celkem třemi řádky. Může zde být vyznačena skutečnost, že držitelem je „BÝVALÝ DRŽITEL MODRÉ KARTY EU“, dále zde může být uvedeno rodné číslo držitele průkazu v běžném formátu s lomítkem před koncovkou a rovněž je v této části dokladu vyznačena skutečnost týkající se změněné právní způsobilosti držitele, a to buď textem „OMEZENÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁVNÍM ÚKONŮM“ nebo textem „ZBAVENÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁVNÍM ÚKONŮM“.

 

● Pole č. 8:

Podpis držitele – pole obsahuje digitalizovaný podpis držitele tak, jak byl uveden na protokolu o pořízení biometrických údajů

 

● Pole č. 8a:

Název dokladu v cizím jazyce – fixní text „RESIDENCE PERMIT“

 

● Pole č. 9:

Státní znak – obraz státního znaku je obsažen v podkladovém tisku karty

 

● Pole č. 13:

Opticky proměnlivý ukazatel – přes pravý horní roh fotografie držitele je umístěn opticky proměnlivý prvek, který je jedním z bezpečnostních prvků dokladu. Jedná se o transparentní kinegram v jednotném provedení podle vzoru EU.

 

● Pole č. 12:

Zkratka vydávajícího státu – „CZE“ – platná mezinárodní zkratka názvu České republiky

 

● Pole č. 14:

Fotografie držitele – grafická data ve specifikované kvalitě

 

● Pole č. 17:

Symbol elektronického dokladu - v opticky proměnlivém provedení

 

ZADNÍ STRANA DOKLADU

 

Zadní strana dokladu je tvořena dvěma hlavními oddíly, z nichž pole č. 15/16 obsahuje údaje o datu a místu narození držitele, dále o jeho pohlaví, státní příslušnosti a adrese pobytu na území ČR. Druhý oddíl 10/11 je zaplněn strojově čitelnou zónou, která obsahuje údaje sloužící k základní identifikaci držitele v digitalizované podobě.

 

● Pole č. 15/16:

Datum a místo narození – v prvním řádku je uvedeno datum narození držitele ve formátu DD.MM.RRRR v reliéfním provedení. Místo narození je uvedeno celým názvem a dále je na řádku uvedena mezinárodně platná třípísmenná zkratka státu narození.

                        Pohlaví – údaj F/M/X, v reliéfním provedení

                        Státní příslušnost – mezinárodně platná třípísmenná zkratka státu, jehož je držitel státním příslušníkem, v reliéfním provedení

                        Poznámky – platná adresa pobytu držitele dokladu na území ČR

 

● Pole č. 10/11:

Strojově čitelná zóna - MRZ

 

  

IV. Specimen dokladu

 

 Specimen 1

Specimen 2


 
Odbor azylové a migrační politiky, 2.8.2011

vytisknout  e-mailem