Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzory rozhodnutí vydávané registračními úřady

Vzory rozhodnutí vydávané registračními úřady při projednání kandidátních listin podaných podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 1. Rozhodnutí registračního úřadu*) o škrtnutí kandidáta z důvodu chybějícího, neúplného nebo nesprávného prohlášení**) (doc, 38 kB)
 2. Rozhodnutí registračního úřadu*) o škrtnutí kandidáta z důvodu vícenásobné kandidatury - tam, kde není přiloženo prohlášení**) (doc, 38 kB)
 3. Rozhodnutí registračního úřadu*) o škrtnutí kandidáta z důvodu vícenásobné kandidatury - na všech kandidátních listinách**) (doc, 38 kB)
 4. Rozhodnutí registračního úřadu*) o škrtnutí kandidáta z důvodu většího počtu kandidátů než kolik jich lze uvést na kandidátní listině**) (doc, 38 kB)
 5. Rozhodnutí registračního úřadu*) o škrtnutí kandidáta z důvodu chybějících povinných údajů, popřípadě jsou-li tyto údaje nesprávné či neúplné**) (doc, 38 kB)
 6. Rozhodnutí registračního úřadu*) o škrtnutí kandidáta, který nesplňuje podmínky volitelnosti**) (doc, 38 kB)
 7. Rozhodnutí registračního úřadu*) o registraci kandidátní listiny  (doc, 38 kB)
 8. Rozhodnutí registračního úřadu*) o odmítnutí kandidátní listiny podané subjektem, který není veden v seznamu politických stran a politických hnutí (doc, 38 kB)
 9. Rozhodnutí registračního úřadu*) o odmítnutí kandidátní listiny podané volební stranou, respektive politickou stranou nebo politickým hnutím, které je zrušeno (ale u kterého ještě nebyl proveden výmaz), popř. je jeho činnost pozastavena (doc, 38 kB)
 10. Rozhodnutí registračního úřadu*) o odmítnutí kandidátní listiny volební strany – koalice politických stran a politických hnutí  (doc, 38 kB)
 11. Rozhodnutí registračního úřadu*) o odmítnutí kandidátní listiny podané volební stranou, respektive politickou stranou nebo politickým hnutím více než jednou v dané obci (doc, 38 kB)
 12. Rozhodnutí registračního úřadu*) o odmítnutí kandidátní listiny z důvodu zmeškání lhůty (doc, 38 kB)
 13. Rozhodnutí registračního úřadu*) o odmítnutí kandidátní listiny z důvodu chybějících náležitostí (doc, 38 kB)
 14. Rozhodnutí registračního úřadu*) o odmítnutí kandidátní listiny z důvodu chybějící petice (doc, 38 kB)
 15. Zaregistrování kandidátní listiny registračním úřadem*) na základě rozhodnutí soudu (doc, 38 kB)
  _______________

*)  Pověřený obecní úřad (§ 6 písm. e) zákona č. 491/ 2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), obecní úřad v obcích, v nichž rada obce zřídila alespoň 2 odbory obecního úřadu (§ 6 písm. f) zákona č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů); je-li ve vzorech rozhodnutí uveden obecní úřad, má se na mysli též městský úřad, úřad města, úřad městyse, úřad městské části nebo městského obvodu
**)  Je-li volební stranou nezávislý kandidát a nápravy nebylo dosaženo odstraněním vad na kandidátní listině, vydá registrační úřad z uvedených důvodů rozhodnutí o odmítnutí  kandidátní listiny
 


Odbor všeobecné správy, volební oddělení, 16.8.2010

vytisknout  e-mailem