Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Potvrzení o převzetí kandidátní listiny

 

Podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "volební zákon"), registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany nebo nezávislému kandidátu, tzn. že i v případě zaslání kandidátní listiny poštou nebo předání jinou osobou, je nutné potvrzení zaslat osobám stanoveným volebním zákonem.

Volební zákon ani prováděcí předpis, tj. vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti shora uvedeného potvrzení nestanoví.

Z potvrzení by mělo být však patrné, jakou volební stranou byla kandidátní listina podána, popř. kolik měla listů a příloh a jaké, jakým způsobem, popř. kým byla podána (jméno, příjmení a podpis), datum podání a jméno a příjmení zaměstnance registračního úřadu, který má osvědčení o odborné způsobilosti na úseku voleb, který kandidátní listinu převzal, včetně jeho podpisu a razítka registračního úřadu.

  

vytisknout  e-mailem