Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Postavení okrskových volebních komisí ve volbách do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2010 odměňování a nároky členů okrskových volebních komisí

V. Člen okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru

Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší podle § 62 zákona o volbách do zastupitelstev obcí a § 1 odst. 2 vyhlášky kromě zvláštní odměny, také paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

 Člen okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, je osoba, která nevykonává závislou práci ve smyslu § 2 odst. 4 a 5 zákoníku práce. Závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu podle zákoníku práce, není-li upravena zvláštními předpisy (např. zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů). Základními pracovněprávními vztahy jsou podle zákoníku práce pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Člen okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, je tedy v zásadě osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“).
 
Obecní úřady nejsou povinny zjišťovat, kdo z členů okrskové volební komise je OSVČ. Jestliže OSVČ uplatňuje nárok na paušální náhradu ušlého výdělku za dobu výkonu funkce v okrskové volební komisi, musí toto obecnímu úřadu oznámit a svůj nárok prokázat, např. živnostenským listem nebo výpisem z obchodního rejstříku. Protože ne všechny kategorie OSVČ mají živnostenský list nebo jsou zapsány v obchodním rejstříku, mohou své „podnikání“, dle našeho názoru, prokázat i jiným dokumentem, který dokazuje jejich samostatnou výdělečnou činnost (smlouva, zápis v nějakém registru apod.).
 
Prakticky neexistuje žádný zaručený způsob, jak ověřit, že OSVČ skutečně ucházel výdělek po celou dobu, kterou nárokuje. Z toho důvodu je náhrada ušlého výdělku vyhláškou č. 442/2009 Sb., kterou se mění vyhlášky Ministerstva vnitra prováděcí volební zákony, upravena paušálně.
 
Dobou výkonu funkce člena okrskové volební komise se rozumí zasedání okrskové volební komise, tj. doba, kdy okrsková volební komise skutečně zasedá.
 
Paušální náhrada ušlého výdělku vyplácená členům okrskových volebních komisí se pro daňové účely posoudí jako příjem osoby samostatně výdělečně činné podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Obecní úřad vyplatí tuto náhradu ušlého výdělku v tzv. hrubém, neboť povinnost zdanit příjem má OSVČ v rámci svého přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
 
Vzhledem k tomu, že je paušální náhrada ušlého výdělku považována za příjem ze samostatně výdělečné činnosti, bude se z ní odvádět pojistné na zdravotní pojištění i pojistné na sociální zabezpečení. Plátcem pojistného je OSVČ a obecní úřady tudíž z paušálních náhrad ušlého výdělku vypláceným členům okrskových volebních pojistné neodvádějí.
 
Paušální náhradu ušlého výdělku pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad.


Odbor všeobecné správy, 22.7.2010

vytisknout  e-mailem