Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Postavení okrskových volebních komisí ve volbách do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2010 odměňování a nároky členů okrskových volebních komisí

I. Zvláštní odměna za výkon funkce

Člen okrskové volební komise má podle § 62 zákona o volbách do zastupitelstev obcí nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce (zapisovatel okrskové volební komise podle ustanovení § 17 odst. 6 zákona o volbách do zastupitelstev obcí je členem okrskové volební komise).

Výši zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise upravuje vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“).

Podle ustanovení § 1 vyhlášky členovi  okrskové  volební  komise  přísluší za výkon funkce zvláštní odměna ve výši 1 300 Kč, zapisovateli okrskové volební komise ve výši 1 500 Kč a předsedovi okrskové volební komise ve výši 1 600 Kč.

Konají-li se volby do zastupitelstev obcí v tytéž dny s volbami do Senátu, odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise se zvyšuje u těch komisí, kde se zároveň volí do Senátu o 400 Kč (tj. členovi okrskové volební komise náleží zvláštní odměna ve výši 1 700 Kč, zapisovateli okrskové volební komise ve výši 1 900 Kč a předsedovi okrskové volební komise ve výši 2 000 Kč); v případě konání dalšího kola voleb do Senátu se odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise zvyšuje o dalších 200 Kč.

Při plné účasti na všech zasedáních okrskové volební komise a v případě obou kol voleb do Senátu pak bude tato odměna u člena okrskové volební komise činit 1 900 Kč, u zapisovatele okrskové volební komise 2 100 Kč a u předsedy okrskové volební komise 2 200 Kč.

Zvláštní odměnu pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad. V případě, že se předseda, zapisovatel, člen okrskové volební komise všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, tj. celkovou odměnu vydělí počtem všech jednání okrskové volební komise a tuto částku pak vynásobí počtem jednání okrskové volební komise, kterých se příslušný člen okrskové volební komise zúčastnil, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních okrskové volební komise.


Odbor všeobecné správy, 22.7.2010

vytisknout  e-mailem