Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Postavení okrskových volebních komisí ve volbách do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2010 odměňování a nároky členů okrskových volebních komisí

Obecné informace

Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně s volbami do Poslanecké sněmovny nebo Senátu Parlamentu České republiky, plní podle § 70 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“), okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona úkoly okrskových volebních komisí i pro volby do příslušné komory Parlamentu České republiky.
 
Při souběhu voleb do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“) a do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 15. a 16. října 2010, budou okrskové volební komise ustaveny podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí a budou podle § 70 tohoto zákona plnit úkoly, jak pro volby do zastupitelstev obcí vyplývající ze zákona o volbách do zastupitelstev obcí, tak i pro volby do Senátu vyplývající ze zákona o volbách do Parlamentu.   
Členové okrskových volebních komisí budou delegováni podle § 17 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Každá volební strana (§ 20 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí), jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí (tj. 15. září 2010) jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí (§ 17 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí).
 
Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi obce. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a místo, kde je člen, popřípadě náhradník přihlášen k trvalému pobytu a podpis zmocněnce volební strany; tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát, podpis tohoto kandidáta. Dále může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta.
 
Jednou z podmínek platné delegace tedy je, aby byl seznam podepsán zmocněncem volební strany, nebo nezávislým kandidátem. Osoba, která je na seznamu členů a náhradníků delegovaných do okrskové volební komise podepsána jako zmocněnec, musí být identická s osobou, která je jako zmocněnec označena na kandidátní listině téže volební strany. Pokud má např. politická strana, politické hnutí nebo koalice pro každou obec, ve které jí byla zaregistrována kandidátní listina, jiného zmocněnce, bude i na seznamu členů a náhradníků delegovaných do okrskové volební komise podepsán v každé obci jiný zmocněnec.
 
Zásadně není možné, aby zmocněnec zmocnil nějakou další osobu k podepisování seznamů členů a náhradníků delegovaných do okrskové volební komise. Tento seznam nemůže podepisovat ani osoba, která je na kandidátní listině uvedena jako náhradník zmocněnce, pokud nebyl zmocněnec odvolán.
 
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí neupravuje, kdo a jak starostovi seznam delegovaných členů a náhradníků do okrskové volební komise doručuje. Je tedy možné, aby pokud k doručení dojde např. osobním předáním, tak učinila i kterákoli jiná osoba než zmocněnec.
První zasedání okrskových volebních komisí svolá starosta tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů přede dnem voleb (§ 15 písm. e) zákona o volbách do zastupitelstev obcí, tj. 24. září 2010).
 
S postavením a plněním úkolů okrskových volebních komisí při společném konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu souvisí i odměňování jejich členů.


Odbor všeobecné správy, 22.7.2010

vytisknout  e-mailem