Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekt EU: Identifikace potřeb poskytovatelů zdravotnické první pomoci při katastrofách

Závěrečná zpráva a souhrn projektu EU: Identifying the Needs of Medical First Responder in Disasters (NMFRDisaster, No. 218057) Projekt projekt byl řešen v 7. rámcovém programu EU (oblast: bezpečnostní výzkum/FP7-SEC-2007-1). Na projektu se podílelo psychologické pracoviště Ministerstva vnitra, které bylo garantem odborné stránky, ve spolupráci s katedrou psychologie Filozofické fakulty UK.  

Téma projektu

Celý projekt se zabýval mapováním oblasti potřeb poskytovatelů první pomoci v situaci katastrof a hledáním cest pro další výzkum a vývoj.
Výstup projektu je využitelný nejen pro zdravotnické záchranáře, ale i pro další základní složky IZS (HZS, policie), akademickou oblast, neziskové organizace a další.
 
Projekt zpracovává následující oblasti:
  1. Metodologie a technologie tréninku
  2. Lidský dopad katastrof
  3. Právo a etika
  4. Ochranné osobní vybavení
  5. Použití krve a krevních komponentů při katastrofách.

Výstupy projektu

  1. zmapování existujícího know-how, používaných produktů a zkušenosti získaných v reálné praxi
  2. identifikace specifických potřeb poskytovatelů první lékařské pomoci při katastrofách
  3. stanovení priorit pro další výzkum a vývoj v této oblasti 
  4. sekundárním cílem projektu je tvorba mezinárodní expertní sítě v dané oblasti

Účastníci projektu

Spoluřešitelem projektu byla za ČR Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, která poskytla organizační zajištění projektu. Psychologické pracoviště MV je garantem odborné stránky této spolupráce. V konsorciu managementu projektu zastupoval ČR PhDr. Štěpán Vymětal, externí spolupracovník katedry psychologie FF UK a vedoucí psychologického pracoviště Ministerstva vnitra. Jeho úkolem bylo podílet se na řízení projektu, zahrnout do projektu psychologické aspekty a poznatky psychologie mimořádných událostí a krizového řízení a zapojit přední české odborníky, do řešení specifických otázek v dané oblasti. PhDr. Štěpán Vymětal výsledek projektu rovněž prezentoval mezinárodnímu plénu odborníků v oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof v rámci 16. světového kongresu urgentní medicíny a medicíny katastrof v kanadské Victorii v květnu 2009.
 
Koordinátorem celého projektu je Magen David Adom Israel (Červená Davidova hvězda, Izrael)
 
Partneři projektu:  SAMUR/Civilní ochrana Madrid/Španělsko; AmbulanceZorg/Nizozemí; Dánský červený kříž; SINERGIE/Itálie; Nadace Rioja Salud/Španělsko; Centre for Science, Society and Citizenship/Itálie;  Univerzita Karlova/ČR; Shield Group/Aruba; Al-Quds University/Palestina a další přizvané organizace.
 
Začátek projektu: 01/05/2008

Konec projektu: 31/07/2009
 
Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách hlavního koordinátora projektu: http://www.mdais.com/316/4089.htm  
 

Závěrečná zpráva v češtině (nové 18. 3. 2010)

Publikace v anglickém jazyce:


Odbor bezpečnostní politiky, psychologické pracoviště, 9.4.2010

vytisknout  e-mailem