Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Brno: veřejné zakázky a PPP projekty

Na snímku zleva prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor a JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph. D., odborný asistentMendelovy univerzity v Brně,Mgr. Jan Sixta, vrchní ředitel odboru veřejného investování MMR,Mgr. Pavel Herman, ředitel úseku veřejných zakázek ÚOHSNa snímku zleva prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.,
rektor a JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph. D., odborný
asistent Mendelovy univerzity v Brně, Mgr. Jan
Sixta, vrchní ředitel odboru veřejného investování
MMR, Mgr. Pavel Herman, ředitel úseku
veřejných zakázek ÚOHS

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky za účasti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pořádaly již třetí ročník mezinárodní vědecké konference zaměřené na problémy aplikační praxe veřejných zakázek a PPP projektů. Pozvání k účasti na konferenci na téma „Veřejné zakázky a PPP projekty – legislativní změny a trendy v EU a dalších zemích“ přijala více než stovka účastníků z České republiky, Slovenska a Rakouska. J. Sixta (MMR) poukázal ve svém vystoupení rovněž na další trendy v oblasti veřejných zakázek v EU, které se týkají zeleného zadávání (Green Procurement). J. Svoboda (MMR) pak zdůraznil, že se zadavatel nesmí spokojit pouze s dodržením zákona o veřejných zakázkách, ale také s právními předpisy obsahujícími ekonomické principy 3E (účelnost, efektivnost a hospodárnost) a V. Fidler (MMR) rozebral proces nakládání s veřejnými prostředky. Vysvětlil změny právní úpravy, kupříkladu se zabýval ekonomickými pravidly při stanovení předpokládané hodnoty. P. Herman (ÚOHS) vysvětlil východiska novely v oblasti přezkumného řízení, a to zejména stanovení přesnějších lhůt, v nichž je možné podat námitky, lhůtou k podání námitek, náležitostmi námitek a novými pravomocemi ÚOHS. Dále se P. Herman zabýval zavedením povinných odkladných lhůt, v nichž nelze uzavřít smlouvy. Dále institutem „neúčinností“ smlouvy, což je institut plynoucí z novely přezkumných směrnic v EU. R. Jurčík se zabýval změnami ve zjednodušeném podlimitním řízení. Dále tím, že u kvalifikace mají nově postačovat doklady v kopiích, pokud nestanoví zadavatel jinak, a zrušením povinné atestace elektronických nástrojů. Poukázal na to, že u ekonomické výhodnosti nabídek lze po novele stanovit jiný ekonomický derivát ceny než „pouhou“ výši nabídkové ceny (lze např. zohlednit provozní náklady). K. Zuska (Advokátní kancelář Holec&Zuska) vypracoval příspěvek o praktických příkladech PPP projektů očima veřejné podpory, v němž se zabýval hrozbou veřejné podpory při realizaci PPP, stanovením platby za dostupnost služeb koncesionáře v hodnotě nikoli tržní, nerovnými podmínkami koncese (znevýhodnění koncedenta), stanovením podmínek koncese zakládajících nepřiměřený zisk koncesionáře, nepřímou podporou koncesionáře a principem soukromého věřitele. E. Kovařicová a R. Peter (MF ČR), se ve vystoupení k partnerství veřejného a soukromého sektoru na municipální úrovni (sektor vodohospodářství) podrobně zabývali definicí koncesních smluv a nutností jejich posouzení Ministerstvem financí tak, jak je zakotveno v současné podobě koncesního zákona. Aplikace problému na sektor vodohospodářství umožňuje analyzovat nejen pobídky municipálních autorit k volbě konkrétní formy poskytování veřejné služby, ale též význam posuzování koncesních smluv Ministerstvem financí z pohledu zabezpečení finanční stability municipalit samotných, i České republiky jako celku. V. Sabolová (Univerzita Pardubice) poukázala ve svém příspěvku na problematiku alternativních zdrojů financování projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru. Mezi reálně využitelné a vhodné zdroje financování PPP projektů patří odpisy, nerozdělený zisk, bankovní úvěry, finanční leasing, podnikové dluhopisy, prioritní a kmenové akcie. Jednotlivé zdroje jsou nejdříve popsány v obecné rovině a následně jsou zhodnoceny jejich pozitivní a negativní vlastnosti v otázce financování projektů PPP. Více informací o konferenci možno získat na: verejne.zakazky@pef.mendelu.cz a www.ivzppp.cz.

Text JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph. D.

vytisknout  e-mailem