Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bezpečnostní rada státu (BRS)

krizové řízení

Stálý pracovní orgán Vlády ČR v oblasti bezpečnostní problematiky. BRS byla zřízena na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR. Základním úkolem BRS je podílet se na tvorbě spolehlivého bezpečnostního systému státu, zabezpečovat koordinaci a kontrolu opatření k zajištění bezpečnosti ČR a mezinárodních závazků. Stálými pracovními orgány BRS jsou: Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky, Výbor pro obranné plánování, Výbor pro vnitřní bezpečnost, Výbor pro civilní nouzové plánování, Výbor pro zpravodajskou činnost, Výbor pro kybernetickou bezpečnost. BRS dále zřídila Odbornou pracovní skupinu BRS pro čelení hybridnímu působení a Odbornou pracovní skupinu BRS pro pandemii. Pracovním orgánem BRS pro řešení krizových situací je Ústřední krizový štáb. BRS tvoří předseda vlády ČR a další vybraní členové vlády ČR podle rozhodnutí vlády ČR.

(Usnesení vlády ČR č. 391 ze dne 10. června 1998, ve znění pozdějších usnesení)

AJ – National Security Council
FJ – Conseil (m) de sécurité de l´État

Výbor pro civilní nouzové plánování (VCNP)

krizové řízení

Stálý pracovní orgán BRS pro koordinaci a plánování opatření k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu, obyvatelstva a ekonomiky, kritické infrastruktury, zabezpečování preventivních opatření proti použití zbraní hromadného ničení včetně řešení odstraňování následků jejich použití a koordinaci požadavků na civilní zdroje, nezbytné pro zajištění bezpečnosti ČR.

(Usnesení vlády ČR ze dne 2. června 2008 č. 671)

AJ – Civil Emergency Planning Committee
FJ – Comité (m) de planification de l´urgence civile

Pozn.: Oficiální název výboru NATO pro tuto problematiku zní : Comité pour l´étude des plans d´urgence dans le domaine civil

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (VKZBP)

krizové řízení

Stálý pracovní orgán BRS pro vnitrostátní koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ČR s důrazem na mezinárodní postavení ČR a na vztahy s mezinárodními bezpečnostními organizacemi.

(Usnesení vlády ČR ze dne 11. ledna 1999 č. 32, ve znění pozdějších usnesení)

AJ – The Committee for Foreign Security Policy Co-ordination
FJ – Comité (m) de coordination pour la politique extérieure de sécurité
 

Výbor pro kybernetickou bezpečnost (VKB)

Výbor pro kybernetickou bezpečnost je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro koordinaci plánování opatření k zajišťování kybernetické bezpečnosti České republiky. Výbor byl zřízen usnesením vlády ze dne 10. května 2017 č. 360.
 

Výbor pro obranné plánování (VOP)

krizové řízení

Stálý pracovní orgán BRS pro koordinaci plánování opatření k zajištění obrany ČR a k zabezpečení vazeb na orgány obranného plánování NATO.

(Usnesení vlády ČR ze dne 2. června 2008 č. 671)

AJ – Defence Planning Committee
FJ – Comité(m)de planification de la défense

Pozn.: Oficiální název výboru NATO pro tuto problematiku zní : Defence Planning Committee (AJ), Comité des plans de défense (FJ)
 

Výbor pro vnitřní bezpečnost (VVB)

Výbor pro vnitřní bezpečnost je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro koordinaci a plánování opatření k zajištění vnitřní bezpečnosti České republiky a ochrany veřejného pořádku. Byl zřízen usnesením vlády ze dne 9. července 2014 č. 544.

Výbor pro zpravodajskou činnost (VZČ)

krizové řízení

Stálý pracovní orgán Bezpečnostní rady státu pro koordinaci činnosti zpravodajských služeb ČR a plánování opatření k zajištění zpravodajské činnosti a spolupráci státních orgánů, které získávají, shromažďují a vyhodnocují informace nezbytné pro zajištění bezpečnosti ČR.

(Usnesení vlády ze dne 3. května 2000 č. 423, ve znění pozdějších usnesení)

AJ – Committee for Intelligence Activities
FJ – Comité (m) des activités de renseignement

  
 

Odborná pracovní skupina Bezpečnostní rady státu pro čelení hybridnímu působení (OPS HH)

BRS zřídila Odbornou pracovní skupinu Bezpečnostní rady státu pro čelení hybridnímu působení (dále  jen  „Odborná  pracovní  skupina“) v rámci systému  Bezpečnostní  rady státu, k meziresortní  výměně informací  a  koordinaci řešení v oblasti čelení  hybridnímu působení. OPS HH byla zřízena usnesením BRS ze dne 19. října 2021 č. 41.
 

Odborná pracovní skupina BRS pro pandemii

Bezpečnostní rady státu zřídila Odbornou pracovní skupinu BRS pro pandemii k zefektivnění postupů vlády České republiky zejména ke zdravotnickým hrozbám při řešení pandemií (především při řešení pandemie COVID-19). OPS pro pandemii byla zřízena usnesením BRS ze dne 1. února 2022 č. 3.

vytisknout  e-mailem