Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Senát - návštěva ze švédského Parlamentu

Předseda Senátu P. Sobotka a předseda Parlamentu Švédska Per Westerberg Předseda Senátu Přemysl Sobotka a
předseda švédského Parlamentu Per Westerberg

Předseda švédského Parlamentu Per Westerberg navštívil Senát v rámci pracovní návštěvy České republiky před švédským převzetím předsednictví Evropské unie. S předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou se setkal 24. června. Na pracovním jednání se nejvíce debatovalo o nastávajícím švédském předsednictví, které ve většině svých priorit bude navazovat na předsednictví české. Rozhovor se týkal i dokončení ratifikace Lisabonské smlouvy v České republice. Shoda panovala v otázce snížení energetické závislosti na Ruské federaci a na fosilních palivech obecně a většího využití jaderné energie. Dále bylo zmíněno téma Východního partnerství a podpory demokratického vývoje ve státech bývalého Sovětského svazu, především pak Běloruska. Zvláštní pozornost zúčastnění věnovali problematice boje se současnou hospodářskou krizí. „Bavili jsme se o ekonomické krizi a jejím řešení, o energetické stabilitě evropského prostoru a samozřejmě i o dalším rozšiřování EU směrem na Balkán," uvedl po jednání Přemysl Sobotka. „Pro Švédsko bude velkým tématem také pokračování v projektu východního partnerství EU s postsovětskými státy,“ dodal předseda Senátu.
 
 
 

Slavnostní vyhlášení mezinárodních titulů EkoškolaSlavnostní vyhlášení mezinárodních titulů Ekoškola

Senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pořádal v Hlavním sále za odborné podpory Sdružení TEREZA slavnostní vyhlášení mezinárodních titulů Ekoškola. Do Senátu byli 24. června pozváni zástupci základních a středních škol, které naplnily kritéria programu Ekoškola a získaly titul. Dále byli přítomni také zástupci měst a obcí. Úvodní slovo přednesl senátor Zdeněk Janalík. Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program, v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží naplnit. Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Ekoškola představuje jeden z nejúspěšnějších programů v oblasti environmentální výchovy ve světě. Probíhá ve 40 zemích a je do něj zapojeno kolem 21 tisíc škol. V naší republice je do programu zapojeno 200 škol.
 
Předseda Senátu Přemysl Sobotka vyjádřil soustrast všem, které postihly zničující červnové povodně. Dne 25. června zaslal telegramy hejtmanovi Olomouckého a Moravskoslezského kraje Martinovi Tesaříkovi a Jaroslavu Palasovi. Telegram stejného znění adresoval také svým zahraničním kolegům - předsedovi polského Sejmu Bogdanu Borusewiczovi a předsedovi rakouské Spolkové rady Haraldu Reisenbergerovi. „Se svými kolegy s Polska a z Rakouska velice úzce spolupracuji a chci, aby věděli, že i český Senát si uvědomuje důsledky ničivých povodní a soucítí s těmi, kteří byli postiženi. Podobné je to i s moravskými hejtmany. Je důležité, aby lidé věděli, že Senát si uvědomuje, co lidé v postižených oblastech prožívají, a že pokud dojde kvůli povodním k legislativním krokům, Senát je bezodkladně podpoří,“ uvedl Přemysl Sobotka.
 
Vzhledem k tomu, že senátoři a bývalí ministři vlády Mirka Topolánka byli na květnové schůzi Senátu zařazeni do jednotlivých senátních výborů, změnilo se i složení jiných orgánů Senátu. Petr Guziana rezignoval 28. května na členství ve Výboru pro záležitosti Evropské unie a stal se nově členem Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Dne 18. června rezignovali senátoři Jiří Stříteský a Richard Svoboda na členství v Organizačním výboru, novými členy tohoto výboru se stala senátorka Daniela Filipiová a senátor Tomáš Julínek. Od 18. června je předsedou Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu senátor Jiří Stříteský a od 16. června má nového předsedu i senátorský klub ODS. Stal se jím Tomáš Julínek.
  
Text: –kk- 
Foto: Archiv Senátu PČR

 


Odbor územní veřejné správy, redakce čtrnáctideníku Veřejná správa, 9.7.2009

vytisknout  e-mailem