Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí - rok 2008

12. prosince 2008
Částka 6/2008 (pdf, 94,4 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 3. listopadu 2008 č. 1338 o stanovení výstupních datových formátů statických dokumentů textové, obrazové a kombinované povahy v digitální podobě
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 19. listopadu 2008 č. 1452 o Státní kulturní politice na léta 2009 až 2014
 • Sdělení Ministerstva vnitra o stanovení obce Ševětín městysem
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek a odcizení služebního průkazu

5. prosince 2008
Částka 5/2008 (pdf, 129 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 3. září 2008 č. 1139 k Národní strategii prevence násilí na dětech v České republice na období 2008 - 2018
 • Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008 - 2018
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek

12. září 2008
Částka 4/2008 (pdf, 109 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 27. června 2008 č. 742 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 9. července 2008 č. 851 o Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 - 2015)
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 23. července 2008 č. 912 k opatřením k řešení problematiky diváckého násilí
 • Sdělení ministerstva vnitra o stanovení obce Hora Svaté Kateřiny městem a vzniku obce Želechovice nad Dřevnicí
 • Sdělení ministerstva vnitra - upozornění na zvýšený výskyt padělků kolkových známek
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek a služebních průkazů

6. června 2008
Částka 3/2008 (pdf, 219 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 17. března 2008 č. 259 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2007
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 16. dubna 2008 č. 408 o Rozvojovém programu environmentálního poradenství v České republice pro období let 2008 až 2013
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. května 2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících
 • 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 27 985/2007-26 ze dne 16. května 2008, kterou se mění směrnice č. j. 28 768/2005-45 ze dne 12. prosince 2005, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek a služebních průkazů

31. března 2008
Částka 2/2008 (pdf, 136 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 23. ledna 2008 č. 66 o změně Zásad pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území a stanovení výše příspěvku pro rok 2008
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. února 2008 č. 129 k Národnímu akčnímu plánu boje proti terorismu - Aktualizované znění pro léta 2007 - 2009
 • Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008 - 2012
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek a odcizení služebního průkazu

22. února 2008
Částka 1/2008 (pdf, 271 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 19. prosince 2007 č. 1436 o Směrnici k výběru objektů obranné infrastruktury a zpracování dokumentace
 •  Směrnice k výběru objektů obranné infrastruktury a zpracování dokumentace
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 19. prosince 2007 č. 1457 o Přehledu objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 9. ledna 2008 č. 4 k Analýze účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím z hlediska rozsahu uplatňované veřejné kontroly činnosti orgánů státu, kraje, obce a jimi zřízených či jinak ovládaných právnických osob a dalších povinných subjektů
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 9. ledna 2008 č. 8 o Národním programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek a služebních průkazů
 • Věcný rejstřík - Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády České republiky pro orgány krajů a orgány obcí v r. 2007 (ročník 5)

vytisknout  e-mailem