Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jednání expertů EK/EPSO na výběrová řízení

Jednání EPSO

Úřad pro výběr zaměstnanců evropských institucí (European Personnel Selection Office - EPSO) byl zřízen k 1. 1. 2003 a pověřen organizováním výběrových řízení a výběrem pracovníků do evropských institucí. Krátce po svém založení inicioval vznik sítě odborníků na výběrová řízení z členských států, se kterými se pravidelně schází jednou za každého předsednictví. Hostitelem je zpravidla předsednická země a jednání jsou věnována různým aspektům výběrových řízení do evropských institucí.

Jednání EK/EPSO doplňují jednání pracovní skupiny pro zaměstnanecké předpisy tím, že se podrobněji zabývají jednou z důležitých částí Služebního a pracovního řádu – výběrovým řízením. Při pravidelných setkáních expertů v rámci sítě EK/EPSO jsou odborníci z členských států seznamováni se změnami, které EK/EPSO zamýšlí v nejbližším období zavést – lze tak aktuálně sledovat podmínky, které by byly pro zájemce z ČR nevýhodné či diskriminační a upozornit na ně. Díky tomu se nakonec podařilo změnit jazykový režim při výběrových řízeních,který byl pro zájemce z ČR (a dalších nových členských států) diskriminační. Uchazeči z EU-15 na rozdíl od zájemců z EU-10 konali část výběrového řízení v mateřském jazyce, na což jsme upozorňovali od počátku našeho členství v EU. Od začátku roku 2007 jsme zaznamenali pozitivní změnu – výběrová řízení probíhají pro všechny zájemce v cizím jazyce, přičemž si mohou vybrat mezi angličtinou, francouzštinou a němčinou. Výše uvedenou informaci oficiálně potvrdil zástupce EPSO na jednání odborníků na výběrová řízení v Berlíně v květnu 2007.

vytisknout  e-mailem