Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pracovní skupina pro zaměstnanecké předpisy (B-15)

Činnost skupy pro zaměstnanecké předpisy (B-15)

Jedná se o pracovní skupinu pod formací Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC) tvořené ministry zahraničních věcí členských států. PS projednává legislativu pro personální záležitosti zaměstnanců institucí EU, spolugestory jsou MZV a MPSV. Postavení pracovní skupiny B-15 je specifické ze dvou důvodů:
  1. projednávané právní předpisy nemají většinou dopad na právní řád členských států, protože se jedná o právní postavení zaměstnanců evropských institucí;
  2. sporné otázky projednává buď Coreper II (Výbor stálých zástupců členských států na úrovni velvyslanců), nebo Coreper I (Výbor stálých zástupců členských států na úrovni zástupců velvyslanců). Ostatní pracovní skupiny jsou přiřazeny vždy jen k jednomu Coreperu.
Otázky projednávané na PS jsou velmi citlivé pro členské státy a mají navíc rozpočtové souvislosti, proto jim členské státy věnují velkou pozornost. Výbor pro EU, který je nejvyšším politickým orgánem složeným z náměstků ministrů pro evropské záležitosti, potvrdil, že rovnoprávné postavení a odpovídající zastoupení úředníků z ČR v Institucích je důležitá priorita ČR. Jakkoli jsou úředníci evropských institucí nezávislí, jsou ovlivněni prostředím a kulturou, v níž vyrůstali, mají větší porozumění pro situaci „mateřského“ členského státu, proto má každý členský stát zájem na co největším počtu „svých“ úředníků.

vytisknout  e-mailem