Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

EUPAN IPSG

Skupina pro inovace veřejných služeb (IPSG) je pracovní skupinou na evropské úrovni, která řeší problematiku předávání informací a zkušeností včetně stanovování jednotných postupů souvisejících s modernizací a se zaváděním inovačních metod v rámci veřejné správy.  

  1. Obecné informace o činnosti IPSG
  2. Podrobné informace o činnosti IPSG

Podrobné informace o činnosti IPSG

Vzhledem k existenci dvou pracovních skupin expertů, které se věnovaly zlepšování kvality ve veřejné správě, bylo během německého předsednictví v první polovině roku 1999 rozhodnuto o jejich sloučení a vytvoření jedné pracovní skupiny – IPSG. Během následujícího období došlo k implementaci benchmarkingu do veřejné správy, byl vyvinut CAF a bylo rozhodnuto o uspořádání první konference kvality ve veřejné správě, která se konala v roce 2000 v portugalském Lisabonu.

Delegáty IPSG tvoří zástupci ze všech členských států EU – většinou se jedná o experty z ministerstev a centrálních úřadů státní správy mající na starost reformu veřejné správy, případně sledování kvality ve veřejné sféře. Dále ze zástupců Evropské komise, EFQM a Evropského Institutu veřejné správy (EIPA). Díky zastoupení všech členských států je možné porovnávat vývoj v oblasti zefektivňování veřejné správy v jednotlivých státech a učit se z dobrých praxí ostatních.
 
Nejdůležitějším projektem v rámci IPSG je měření kvality výkonu veřejné správy a služeb prostřednictvím řady nových metod CAF. Přístupy jsou vysoce demokratické a odvíjí se od spokojenosti občanů. Standardem je Charta občana, ve které je stanoveno pro různé oblasti správy a veřejných služeb vše to, co občan potřebuje vědět, na co má nárok, v jakém rozsahu, kam se může obrátit, kam může zaslat stížnost apod. V této oblasti již nabyly státy EU zkušenosti, které jsou velice inspirativní i pro Českou republiku zejména v kombinaci s informačními technologiemi a etickými standardy pro zaměstnance veřejné správy. Pro podporu zavádění modelu CAF byla v rámci IPSG založena skupina expertů CAF (CAF Expert Group) a středisko informačních zdrojů CAF (CAF Resource Centre), na kterém se také podílí EIPA (Evropský institut pro veřejnou správu) se sídlem v Maastrichtu.
 
Prohloubit metodu CAF se snaží nový projekt IPSG – Management spokojenosti zákazníka (Customer Satisfaction Management – CSM). Cílem CSM je prohloubit zkušenosti CAF o příklady dobrých praxí a klade také větší důraz na charty občanů. Kombinuje tedy strategickou a funkční úroveň, teorii a praxi. CSM by neměla stát samostatně, ale vhodně se doplňovat a kombinovat s ostatními produkty EUPANu – European Public Administration Network (charty, CAF, konference kvality), přičemž se předpokládá spolupráce během různých předsednictví. Hlavním výstupem se stala publikace „Evropský základ k managementu spokojenosti zákazníka“ (European Primer on Costumer Satisfaction Management), která byla představena na 5. mezinárodní konferenci kvality ve veřejné správě v říjnu 2008 v Paříži.
 
Během českého předsednictví bude základní část programu tvořit příprava na 6. mezinárodní konferenci kvality ve veřejné správě, příprava střednědobého programu na léta 2010 – 2011 a pokračování debaty ohledně modernizace EUPANu, která byla přijata na 50. zasedání generálních ředitelů veřejné správy států EU ve Slovinsku. Prezentace České republiky bude zaměřena na představení Strategie efektivní veřejné správy a přátelské veřejné služby, projekty e-Governmentu, přístupy vlády v oblasti zavádění metod kvality do veřejné správy, nástroje (mechanismy, institucionální zabezpečení) zkvalitnění tvorby legislativy a zapojování veřejnosti.

vytisknout  e-mailem